เข้าสู่ระบบ
   หนังสือทั้งหมด : กีต้าร์ของปุ้ม  
กีต้าร์ของปุ้ม
ISBN : 978-616-510-180-6
หมวดหนังสือ : หนังสือเด็ก
ผู้แต่ง/แปล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนหน้า : 115 หน้า
ราคาปก 45.00 บาท
ส่วนลด 9 บาท
ราคา 36.00 บาท
Share
 
 
 
รายละเอียด

 

เรื่องย่อ...หนังสือ “กีต้าร์ของปุ้ม” เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเด็กๆ จะสนุกกับการเรียนรู้วิธีหารายได้ของปุ้มเพื่อเป็นค่าเรียนกีต้าร์ตามที่ตนใฝ่ฝันและ ภาคภูมิใจต่อความสำเร็จที่ได้รับ  พร้อมกับเรียนรู้พฤติกรรมของคนรอบข้างในการตัดสินใจเลือกใช้จ่ายอย่างรู้ค่า ที่สำคัญอีกประการ คือเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเจือจาน แบ่งปัน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด  เลขที่ 222 หมู่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2448-0658-9, 0-2448-0312  
Copyright@2013 Praphansarn Ltd. All rights reserved. Reproduction in whole or in past in any from media without express with permission from Praphansarn Co.,Ltd. in prohibited