เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
ห้องคนรักหนังสือ >> ห้องคนรักหนังสือ
 
อาหารไทย แกงไตปลา ข้าวยำ ตำบักหุ่ง
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
 
http://www.praphansarn.com/new/forum/forum_posts.asp?TID=108 48&KW=%CA%D3%B9%D1%A1+%BE%D4%C1%BE%EC บอร์ดสนทนา : คุยกันฉันญาติน้ำหมึก: แกงไตปลาคั่วกลิ้ง   12 โพสต์ - 1 ผู้เขียนแกงไตปลาคั่วกลิ้ง, แกงไตปลาคั่วกลิ้ง (รหัสโอทอป 100400114701), กลุ่มจินดา 221 หมู่ 1 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ...www.praphansarn.com/new/forum/forum_posts.asp?TID=10848... - แคช รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมผช.323/2547 แกงไตปลาแห้ง ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่ออกใบรับรอง ใบรับรองหมดอายุ 1 นางสาว สุภา ตันไทย29 ม.2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง พังงาโทรศัพท์ 08-1894-1525 ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา แกงไตปลาแห้ง 27 พ.ค. 2551 26 พ.ค. 2554 2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์128 ม.8 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน ตรังโทรศัพท์ 0-7528-9441 แกงไตปลาแห้ง 30 ส.ค. 2548 29 ส.ค. 2551 3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์เสด็จ67/18 ถ.เทวบุรี ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง นครศรีธรรมราชโทรศัพท์ 0-7531-6079 แกงไตปลาแห้ง 23 พ.ย. 2548 22 พ.ย. 2551 4 กลุ่มแม่บ้านทุ่งแย้อาหารแปรรูปตราฉัตรดาว100/5 ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง นครศรีธรรมราชโทรศัพท์ 0-1476-5212 แกงไตปลาแห้ง 22 ธ.ค. 2548 21 ธ.ค. 2551 5 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบางกุ้ง77/5 ม.6 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี ระนองโทรศัพท์ 0-4052-7138 แกงไตปลาแห้ง 20 มี.ค. 2549 19 มี.ค. 2552 6 กลุ่มจินดา221 ซ.นวมินทร์ 90 ถ.นวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 0-6082-7861 แกงไตปลาแห้ง 13 ก.ย. 2549 12 ก.ย. 2552 7 บริษัท พรทิพย์ ซีสโตร์ จำกัด108/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ตโทรศัพท์ 0-7626-1555-6 แกงไตปลาแห้ง 15 พ.ย. 2549 14 พ.ย. 2552 8 นาง สุเมตตา วงศ์วีระเทพภิบาล23 ม.8 ต.บ้านพระ อ.เมือง ปราจีนบุรีโทรศัพท์ 08-1453-0047 แกงไตปลาแห้ง 30 พ.ย. 2549 29 พ.ย. 2552 9 กลุ่มสตรีชุมชนท่าจีน251/1 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรังโทรศัพท์ 0-7521-2834 แกงไตปลาแห้ง 27 ธ.ค. 2549 26 ธ.ค. 2552 10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน 13 ร่วมใจ103 ม.13 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ ชุมพรโทรศัพท์ 08-9592-8353 แกงไตปลาคั่วกลิ้ง 21 ก.พ. 2550 20 ก.พ. 2553 11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีสุนทรพัฒนา107/47 ซ. สวนไพร ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ภูเก็ตโทรศัพท์ 08-6283-7476 แกงไตปลาแห้ง 28 ก.พ. 2550 27 ก.พ. 2553 12 นาย ปริญญา เกื้อสกุล185 ถ.ศรีเมือง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า พังงาโทรศัพท์ 0-7643-1637 แกงไตปลาแห้ง 2 เม.ย. 2550 1 เม.ย. 2553 13 กลุ่มแม่บ้านเขาฝาชี133 ม.4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น ระนองโทรศัพท์ 0-7784-7030 ไตปลาคั่วกลิ้ง 28 ธ.ค. 2550 27 ธ.ค. 2553 สืบค้นเมื่อ วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415E-mail : thaistan@tisi.go.th   ...................................... http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/product/product-detail?pr od_id=3160 ชื่อผลิตภัณฑ์ แกงไตปลาคั่วกลิ้ง รหัสผลิตภัณฑ์ : 104300144901 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : แกงไตปลาคั่วกลิ้ง สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2549 ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ระดับดาว : 5 สถานที่ผลิต/จำหน่าย : กลุ่มจินดา511 หมู่ 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10240 ติดต่อ : นางกฤษณา จินดาพราหมณ์
จำนวนผู้เข้าชม 274

ความคิดเห็น 49
จากวันนั้น... 5 ธันวาคม 2548 ถึงวันนี้...5 ธันวาคม 2552 ..................... 4 ปี x 365 วัน = 1,460 วัน .......................... ผู้จัดการรายสัปดาห์ 5 ธันวาคม 2548 จับตายุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=43191 เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 48
 ฯลฯ ...มาพิจารณา “ครัวไทยสู่ครัวโลก” น่าจะรวมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจากวัตถุดิบ งานวิจัย การผลิต การขนส่ง เครื่องจักรอุปกรณ์ จนถึงผู้บริโภคปลายทาง ทั้งร้านอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารด้วย โดยการพัฒนาครัวไทย สู่ครัวโลก จะต้องเป็นการคิดการใหญ่ เพื่อนำไทยผลิตอาหารป้อนประชากรโลกเลยทีเดียว ร้านอาหารไทยเป็ นเพียงหนึ่งในสิบกว่าองค์ประกอบ ดังแสดงเป็นแผนผังไว้ในรูปประ กอบ อันเป็นการพัฒนาทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ 1. การพัฒนาวัตถุดิบ และเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรม ที่จะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากที่สุด ประมาณถึง 80% และเป็นวัตถุดิบจากภาคการเกษตรเป็นหลัก ดังนั้นจะมีการกระจายของรายได้ที่ดีที่สุดเทียบกับอุตสาหกรรมอื ่น การพัฒนาวัตถุดิบและเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องจึงเป็นกลยุทธ์หลักท ี่จำเป็นอัน หนึ่ง ในการพัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลก 2. วิชาการ งานวิจัยและเทคโนโลยี เราจำเป็นต้องพัฒนาภูมิความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นเทค โนโลยี เพื่อที่จะสามารถสร้างงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไ ด้ 3. พัฒนาอุปกรณ์และกระบวนการผลิต อุปกรณ์และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเป็นปัจจัยสำคัญ ของความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมอาหารนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญ และฝีมือเชิงช่างที่ผู้ประกอบการไทยมีอยู่ ดังเห็นได้จากอุปกรณ์หลากหลาย ในย่านบางลำภู เวิ้งนาครเขษม เยาวราช และ กล้วยน้ำไท เป็นอาทิ หากได้รับการพัฒนาประสานกับวิศวกรและนักวิจัยในกลุ่ม อุตสาหกรรมอาหาร ก็จะสามารถสร้างอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับอุต สาหกรรมอาหาร ได้เทียบเท่ากลุ่มประเทศยุโรป เช่น อิตาลี และ ฝรั่งเศส ได้ทีเดียว 4. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการผลิตและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เรายังต้องการบุคลากรอีกมากทางด้านเทคโนโลยี นอกเหนือจาก พ่อครัว แม่ครัว และ บริกร สถาบันการศึกษาต่างๆจะต้องเร่งให้ความสนใจกับการผลิตนัก วิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น นักวิทยา ศาสตร์และนักเทคโนโลยีอาหาร นักเคมีและชีวเคมี นักโภชนาการ และ นักโภชนาบำบัด วิศวกรในสาขาต่างๆ บุคลากรในสาขาวิชาการเกษตรต่างๆ เป็นอาทิ 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบนานาชาติและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนา คต สิ่งนี้คืออนาคตที่ต้องการทั้งวิชาการ ประสบการณ์ จินตนาการ การสร้างสรรค์ ความกล้า ฯลฯ อีกมาก และ 6. การพัฒนาในเทคโนโลยีสนับสนุนอื่นๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร การขนส่ง การรวบรวมวัตถุดิบและการกระจายสินค้า (Logistic) ฯลฯ ดังแสดงเป็นแผนผังไว้ในรูป บทความพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพดล เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี SMEs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี     ผู้จัดการรายสัปดาห์ 5 ธันวาคม 2548 จับตายุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=43191
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 47
ผู้จัดการรายสัปดาห์ 5 ธันวาคม 2548 จับตายุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=43191 เมื่อกล่าวถึงยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ผู้คนส่วนมาก ตั้งแต่ชาวบ้านร้านตลาดจนถึงนักวิชาการ ผู้บริหาร และผู้กำหนดนโยบายในระดับต่างๆ ทั้งของภาคเอกชนและ ภาครัฐยังคงหลงประเด็นอยู่ในมุมแคบๆว่า “ครัวไทยสู่ครัว โลก” ก็คือ “การส่งออกร้านอาหารไทย” และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดมาตรฐานอาหารไทยและร้านอาหารไทย การส่งออกพ่อครัว/แม่ ครัวไทย การฝึกอบรมผู้ทำอาหารไทย ตลอดจนแฟรนไชส์ร้านอาหารไทย และการร่วมทุนกับร้านอาหารต่างชาติที่มีชื่อ เพื่อการขยายตลาด อาหารและส่วนประกอบอาหารของไทย พาดหัวในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเกี่ยวกับโครงการครัวไทยสู่ครัวโ ลกเมื่อ เนื้อหาโดยสรุปของข่าวก็คือ ท่านรองนายกรัฐมนตรีและร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มีแผนดึงงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในส่วนของโครงการเงินร่วมทุน สำหรับเอสเอ็มอีที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 2,500 ล้านบาท เพื่อปรับมาใช้ในการผลักดันโครงการครัวไทยสู่โลก โดย การขยายการลงทุนร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการจัดทำแฟรนไ ชส์และการสนับสนุนการร่วมทุนกับบริษัทแฟรนไชส์ต่างชาติ ด้วย แนวคิดของท่านเป็นการใช้การตลาดนำ ตามแนวนโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Creation ซึ่งคงไม่มีใครกล้ากล่าวในเชิงคัดค้านเป็นแน่ แต่อยากจะให้ท่า นได้ย้อนพิจารณา แนวคิดที่แท้จริง ของทั้งเจตนารมณ์ของกองทุนร่วมทุนนั้น และขอบเขตของยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ด้วย ในส่วนของการร่วมทุนของ สสว. และกองทุนร่วมทุนอื่นๆ ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างค่อนข้างช้า ด้วยหลายๆ สาเหตุ ที่เป็นอุปสรรคหลักก็ได้แก่ ความคิดของนักวิเคราะห์โค รงการที่ยังติดกับอยู่กับแนวคิดของฝ่ายสินเชื่อของ ธนาคาร ที่เน้นหลักทรัพย์เป็นสำคัญ แทนที่จะเน้นการพิจารณาที่โอกาส ด้วยแนวคิดเชิงรุก แทนการอุดประตู อีกทั้งไม่เข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นห ัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ ยุคใหม่ โดยผู้พิจารณาการร่วมทุนลืมนิยามที่แท้จริงของคำว่า “ผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneur” ที่มีนิยามว่า “คือนักวิสาหกิจ ที่สร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม และมีผลกำไรและความเสี่ยงจากการกระทำนั้นด้วย” ดังนั้นการแก้ปัญหาของความล่าช้าของการดำเนินการของกองทุนร่วมท ุนของ สสว. จำเป็นต้องเข้าใจถึงที่มาของปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยและหน่ว ยบ่มเพาะธุรกิจที่สนับสนุนโดยสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะใช้เพื่อการนี้ได้ มหาวิทยาลั ยเป็นผู้ให้เทคโนโลยี หน่วยบ่มเพาะเป็นผู้ให้เทคนิคการดำเนินธ ุรกิจ ส่วนผู้ร่วมทุนเช่นสสว. ให้การร่วมลงทุน และให้การสนับสนุนทางนโยบายเอื้อต่างๆรวมการต ลาดต่างประเทศด้วย หากโยกเงินกองทุนร่วมทุนไปใช้ในการส่งเสริม ร้านอาหารไทยในต่างประเทศเป็น หลักแล้ว เอสเอ็มอีโดยรวมจะทำอย่างไร หรือว่ารัฐบาลกำลังมุ่งไปที่ “เมกกะโปรเจ็ค” เสียแล้ว หันมาพิจารณา “ครัวไทยสู่ครัวโลก” น่าจะรวมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจากวัตถุดิบ งานวิจัย การผลิต การขนส่ง เครื่องจักรอุปกรณ์ จนถึงผู้บริโภคปลายทาง ทั้งร้านอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารด้วย โดยการพัฒนาครัวไทย สู่ครัวโลก จะต้องเป็นการคิดการใหญ่ เพื่อนำไทยผลิตอาหารป้อนประชากรโลกเลยทีเดียว ร้านอาหารไทยเป็ นเพียงหนึ่งในสิบกว่าองค์ประกอบ ดังแสดงเป็นแผนผังไว้ในรูปประ กอบ อันเป็นการพัฒนาทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ 1. การพัฒนาวัตถุดิบ และเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรม ที่จะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากที่สุด ประมาณถึง 80% และเป็นวัตถุดิบจากภาคการเกษตรเป็นหลัก ดังนั้นจะมีการกระจายของรายได้ที่ดีที่สุดเทียบกับอุตสาหกรรมอื ่น การพัฒนาวัตถุดิบและเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องจึงเป็นกลยุทธ์หลักท ี่จำเป็นอัน หนึ่ง ในการพัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลก 2. วิชาการ งานวิจัยและเทคโนโลยี เราจำเป็นต้องพัฒนาภูมิความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นเทค โนโลยี เพื่อที่จะสามารถสร้างงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไ ด้ 3. พัฒนาอุปกรณ์และกระบวนการผลิต อุปกรณ์และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดเป็นปัจจัยสำคัญ ของความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมอาหารนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญ และฝีมือเชิงช่างที่ผู้ประกอบการไทยมีอยู่ ดังเห็นได้จากอุปกรณ์หลากหลาย ในย่านบางลำภู เวิ้งนาครเขษม เยาวราช และ กล้วยน้ำไท เป็นอาทิ หากได้รับการพัฒนาประสานกับวิศวกรและนักวิจัยในกลุ่ม อุตสาหกรรมอาหาร ก็จะสามารถสร้างอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับอุต สาหกรรมอาหาร ได้เทียบเท่ากลุ่มประเทศยุโรป เช่น อิตาลี และ ฝรั่งเศส ได้ทีเดียว 4. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการผลิตและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เรายังต้องการบุคลากรอีกมากทางด้านเทคโนโลยี นอกเหนือจาก พ่อครัว แม่ครัว และ บริกร สถาบันการศึกษาต่างๆจะต้องเร่งให้ความสนใจกับการผลิตนัก วิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น นักวิทยา ศาสตร์และนักเทคโนโลยีอาหาร นักเคมีและชีวเคมี นักโภชนาการ และ นักโภชนาบำบัด วิศวกรในสาขาต่างๆ บุคลากรในสาขาวิชาการเกษตรต่างๆ เป็นอาทิ 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบนานาชาติและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนา คต สิ่งนี้คืออนาคตที่ต้องการทั้งวิชาการ ประสบการณ์ จินตนาการ การสร้างสรรค์ ความกล้า ฯลฯ อีกมาก และ 6. การพัฒนาในเทคโนโลยีสนับสนุนอื่นๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร การขนส่ง การรวบรวมวัตถุดิบและการกระจายสินค้า (Logistic) ฯลฯ ดังแสดงเป็นแผนผังไว้ในรูป บทความพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพดล เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี     ผู้จัดการรายสัปดาห์ 5 ธันวาคม 2548 จับตายุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=43191
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 46
ความหลากหลาย ของ อาหารไทย เชื่อเหอะ 365 วัน >>> 1,095 มื้อ รับประกันซ่อมฟรี ไม่มีซ้ำ
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 45
ประมาณนี้... ประมาณว่า เมื่อนึกถึง-อาหารมื้อถัดไป รวมทั้ง-อาหารมื้อนี้ ต้อง... นึกถึงครัวไทย ความหลากหลาย ของ อาหารไทย เชื่อเหอะ 365 วัน >>> 1,095 มื้อ รับประกันซ่อมฟรี ไม่ซ้ำ
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 44
เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว... เพื่อส่งเสริมอาชีพ/การมีงานทำคนร่วมชาติอุตสาหกรรม/ธุรกิจอาหา รไทย แบบครบวงจร วิถีไทย จุดเด่น จุดขาย ของไทย ครัวไทย พ่อ/แม่ครัวหัวป่าก์ไทย ลองแวะเป็นไรครับอาจจะรักเมืองไทย ขึ้นอีกหลายทะนานแห่งความรักhttp://www.hilunch.com/ของชอบ...ใครบางคน สูตรอาหาร : ข้าวผัดปลาเค็ม เขียนวันที่ : December 3, 2009 • [แสดงความคิดเห็น] วันนี้ เรามาลองเมนูทำง่ายๆ สไตล์วัยรุ่นกันหน่อยละกันครับ เมนูนี้ชื่อว่า ข้าวผัดปลาเค็ม ง่ายเพียงมีปลาอินทรีเค็ม และเครื่องปรุงนิดๆ หน่อยๆ ก็มาทำข้าวผัดสุดอร่อยได้แล้ว ส่วนผสม ข้าวผัดปลาเค็ม ปลาอินทรีเค็ม 1 ชิ้น หัวหอม 5 หัว กระเทียม 7–8 กลีบ คะน้า 10 ต้น มะเขือเทศ 2 ลูก น้ำมันพืช 1/2 ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่ 3 ฟอง ข้าวสวย 4 ถ้วย วิธีทำ ข้าวผัดปลาเค็ม 1. ทอดปลาให้เหลืองทั้งสองด้าน ทิ้งไว้ให้เย็น และนำส้อมยีให้กระจายตัว 2. ซอยหัวหอมบางๆ ทุบกระเทียมสับหยาบๆ 3. ลอกเปลือกแข็งของคะน้าออก แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งหันเป็นชิ้นเล็กไว้ผัดกับข้าว อีกส่วนเป็นท่อนยาวไว้รับประทานสดๆ หั่นมะเขือเทศเป็นซีก 4. ตั้งกระทะเจียวกระเทียม หอม 5. ใส่ไข่ คนพอสุก ใส่ปลาเค็ม กุ้ง และนำข้าวพร้อมผัก มะเขือเทศใส่ลงไป เปิดไฟแรงผัดเร็วๆ ให้เข้ากัน เป็นอันเสร็จสิ้นเมนู ข้าผัดปลาเค็ม หน้า 1 จากทั้งหมด 139        12345»102030...หน้าสุดท้าย »ประมาณนี้ ประมาณว่า เมื่อนึกถึงอหารมื้อถัดไป รวมทั้งอาหารมื้อนี้ ต้อง นึกถึงครัวไทย
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 43
อ่านหาเรื่อง ............................................................ .......................... http://www.siamcookbook.com/html/recipe/recipe_home02.htm   กรุณาเลือกประเภทอาหาร: อาหารเช้า | อาหารกลางวัน | อาหารเย็น | อาหารว่าง อาหารกลางวัน  1. อาหารจานเดียว (สะดวกสำหรับอาหารกลางวัน) ส้มตำ สามารถสั่งซื้อได้ แต่ต้องไม่ใส่ผงชูรส และขอผักแกล้มมามากหน่อย ซุปหน่อไม้ สามารถสั่งซื้อ แต่ต้องไม่ใส่ผงชูรส และขอผักแกล้มมามากหน่อย สลัด ที่มีขายตามสลัดบาร์ เลือกใช้น้ำใส ผักสดราดหน้าเห็ด ทำใส่กล่องไปรับประทานที่ทำงานโดยใส่หน้าไปกล่องหนึ่ง ใส่ผักแยกอีกกล่องหนึ่ง สำหรับหน้าที่ใช้เห็ดทำ อาจเป็นราดหน้ากระเพรา การทำจะทำเหมือนราดหน้าเนื้อสับ เพียงแต่เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์เป็นเห็ดแทน (เหยาะซอสเปรียวหวานตรากระต่ายช่วยปรุงรสชาติ)  2. สลัดผัก (หากต้องการทำเอง) - เลือกผักชนิดต่างๆ ที่ชอบ - ทำน้ำสลัดแบบใส โดยมีสูตรผสมดังนี้ น้ำผึ้ง 2 ช้อนชา, ซีอิ้วขาว 2 ช้อนชา, มะนาว 1 ช้อนชา, เนยทานตะวัน 1 ช้อนชา เติมพริกไทยลงไปให้มีกลิ่นหอม ผสมให้เข้ากัน หากอยากเปลี่ยนจากพริกไทเป็นพริกขี้หนูทุบ หรือกระเทียมทุบก็ได้ - ผสมน้ำสลัดกับผักสดให้เข้ากัน พร้อมรับประทาน  3. กับข้าว (ทานกับผักสด หรือสลัดผัก) น้ำแกง เช่น ต้มยำเห็ดมะพร้าวอ่อน (ใช้น้ำมะพร้าวเป็นน้ำสต๊อก) แกงจืดเห็ดหูหนูขาว แกงจืดหัวผักกาดขาวกับเห็ดหอม แกงจืดตำลึง แกงจืดดอกขจร แกงเลียง แกงส้ม(ไม่ใส่กะปิ) ผัดผัก เช่นผัดผักกระเฉด ผัดเผ็ดหูหนูกับขิง ผัดบวบ ผัดถั่วงอกไฟแดง ยำ เช่น ยำมะม่วง ยำมะเขือเผา ยำถั่วงอกสด ยำเห็ดหูหนูขาว เครื่องปรุงยำ ให้ใช้พริกขี้หนู หอมแดงซอย ซีอิ้วขาว และมะนาว หากชอบหวานให้เติมน้ำผึ้งนิดหน่อย น้ำพริก เช่น น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกมะเขือเทศ น้ำพริกขี้กา น้ำพริกอ่องเห็ด น้ำพริกเห็ด (ตำแบบน้ำพริกกะปิ แต่ใช้เห็ดย่างหรือหมก แทนกะปิ) น้ำพริกหนุ่ม เครื่องปรุงให้ใช้พริกหนุ่มหรือพริกชี้ฟ้า หอมแดง กระเทียม เผาจนสุก ลอกเอาส่วนที่ไหม้ออก หากไม่ชอบเผ็ดให้เอาใส้พริกออกเสียก่อน โขลกเข้าด้วยกันเติมซีอิ้วขาว ถ้าใส่มะเขือเทศลูกเล็กเผาด้วยน้ำพริกจะออกรสชาติ เปรี้ยวนิดหน่อยเรียกว่าน้ำพริกมะเขือเทศ แต่ถ้าบีบมะนาวลงไปในน้ำพริกหนุ่ม จะเรียกว่าน้ำพริกขี้กา สำหรับน้ำพริกหนุ่มถ้าไม่อยากให้เผ็ดให้เอามะเขือยาวเผา แล้วโขลกลงไปด้วยก็จะได้รสชาติอีกรสชาติหนึ่ง หมายเหตุ    1. การปรุงอาหารให้ใช้ซีอิ้วขาวแทนน้ำปลา, ใช้มะนาวแทนน้ำส้ม, ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาล    2. งดใช้ผงชูรสเด็ดขาด    3. ให้ใช้เครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรในตัว เช่น พริก, ตะไคร้, ใบมะกรูด, สะระแน่ http://www.siamcookbook.com/html/recipe/recipe_home02.htm
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 42
http://www.siamcookbook.com/   เชื่อกันว่าอาหารสามารถที่จะรักษาโรคต่าง ๆ รวมทั้งสามารถล้างพิษที่อยู่ในร่างกาย ออกไปได้ อาหารแนวธรรมชาติบำบัด จะต้องทาน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันขึ้นไปอาหารแนวธรรมชาติบำบัด จะประกอบด้วย ผักสดและผลไม้อย่างน้อยวันละ 5 ส่วนอาหาร เน้นผักใบเขียวจัด เหลือง และผลไม้จำพวก ส้มอาหารแนวธรรมชาติบำบัด จะเป็นอาหารที่มี ปริมาณไขมันน้อยกว่า 20% ของแคลอรี ในแต่ละวันอาหารแนวธรรมชาติบำบัด จะต้องมี คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่นข้าวกล้อง เผือก มัน ข้าวโพด วันละ 5-6 ส่วนอาหารอาหารแนวธรรมชาติบำบัด จะทานพวก โปรตีนจากเนื้อสัตว์วันละไม่เกิน 100 กรัม หรือเท่ากับ 1 ฝ่ามือปริมาณอาหารแนวธรรมชาติบำบัดที่กินเข้าไป ควรได้สัดส่วนกับการออกแรงในแต่ละวัน เพื่อรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติผู้ที่ทานอาหารแนวธรรมชาติบำบัด ควรกิน แคลเซียมให้เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้สูงอายุเพื่อป้องกันกระดูกผุ แต่ไม่จำเป็น ต้องกินนมผู้ที่ทานอาหารแนวธรรมชาติบำบัด ควรจำกัด ปริมาณเกลือ ไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา เพื่อป้อง กันความดันเลือดสูงผู้ที่ทานอาหารแนวธรรมชาติบำบัด ควรงด อาหารขยะ เลิกแอลกอฮอร์ งดบุหรี่ และชา กาแฟ  รายการอาหารแนวธรรมชาติบำบัด  Main Menu   อาหารคาว   อาหารหวาน   อาหารมังสาวิรัติ   อาหารสำหรับเด็ก   อาหารชาววัง   อาหารคนดัง   อาหารตามเทศกาล   อาหารเตาไมโครเวฟ   อาหารนานาชาติ   เบเกอรี่   เครื่องดื่ม   สูตรลับร้านอาหารดัง   บทบาทของผักทาง โภชนาการ   ประวัติขนมไทย   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกาแฟ   เคล็ดลับน่ารู้ในบ้าน       http://www.siamcookbook.com/
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 41
http://pcoc.moc.go.th/pcocsys/uploadfile/71/pdf/%E0%B8%95%E0 %B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 .pdf   สังคายนา 3,386 ตำรับไทย สังคายนา 3,386 ตำรับไทย สังคายนา 3,386 ตำรับไทย .......................... สังคายนา 3,386 ตำรับไทย “ไม่ใช่แค่เผ็ด แต่มีทีเด็ดที่สุขภาพ” เขียนโดย ผู้จัดการออนไลน์    Thursday, 10 July 2008 กินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงาม งามล้ำเกินใคร…”        “กินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะ ถึงได้สะได้สวย บ้านน้องใช่ร่ำใช่รวย มีแต่กุ้งแต่หอย เก็บผักตักน้ำตามประสา...”                เสียงคลอเพลงจากเ ครื่องเล่นเพลงดังต่อกันระหว่างเพลง กินอะไรถึงสวย และเพลงกินข้าวกับน้ำพริกแว่วมาบอกอารมณ์ของผู้ เปิดเพลงสอดประสานกับเสียงตำ น้ำพริกของครัวข้างๆ กลิ่นหอมของน้ำพริกกะปิโชยมาแตะจมูก ในใจก็นึกถึงเนื้อความถ้อ ยคำในเพลง กับเรื่องราวที่เพิ่งได้รับได้ยินมา เครื่องแกงต้มยำที่เปี่ยมด้วยสรรพคุณทางยา        อย่าง ไรก็ตาม ในยุคโลกาภิวัตน์ที่อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย ท ำให้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่สนใจในอาหารไทยพื้นบ้านเท่าใดนัก และหัน ไปเสพติดกับรสชาติของอาหารฟาสต์ฟูดจากเมืองฝรั่งแทน ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว อาหารไทยพื้นบ้านเป็นอาหารที่มี คุณค่าทางอาหารอย่างยิ่ง มิหนำซ้ำรสชาติในยุคปัจจุบันยังแปรเป ลี่ยนออกไปจากเดิมที่บรรพบุรุษได้คิด ค้นเอาไว้อีกด้วย                ** น้ำพริก ภูมิปัญญาอาหารไทย        ผศ.ศรีสมร คงพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย และ ผอ.โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ บอกว่า น้ำพริกเป็นอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทย อันเป็น องค์รวมของอาหารสุขภาพ โดยพริกช่วยให้เจริญอาหาร ส่วนเครื่องแนมที่เป็นผักนานาชนิดนั ้นยิ่งทำให้กินได้เยอะ เพราะผักต่างชนิดกันก็ทำให้รับรู้รสของ น้ำพริกแตกต่างกัน นี่คือเสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติในอาหารไทย ที่มีความหวาน เปรี้ยว เค็มและเผ็ดโดยไม่ต้องเติมเครื่องปรุงมากมาย ดังนั้น คำกล่าวที่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกแล้วสวยนั้นเป็นความจร ิงแน่นอน                “ไม่เพียงแ ต่เป็นอาหารสุขภาพที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ เท่านั ้น อาหารไทยยังมีสรรพคุณทางยาเป็นอย่างดี จากเครื่องเทศในแกง หรือส่วนประกอบของน้ำพริกผัด เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม กระชาย มะเขือพวง มะขาม ฯลฯ”                 “ยก ตัวอย่างน้ำพริกแค่ถ้วยเดียวให้คุณค่าทางโภชนาการที ่ครบ แต่ถ้ากินแนมคู่กับผักต่างๆ โดยเฉพาะผักพื้นบ้าน เช่น เพกา มะเขือ มะระขี้นกขมิ้นอ่อน ผักบุ้ง สะตอ ยิ่งได้ประโยชน์ ผักพื้นบ้านมีคุณค่าทางสมุนไพรมีวิตามินเอ วิตามินซี และมีเส้นใย ช่วยให้ระบบย่อยและขับถ่ายดี ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณผ่องใส สารเบต้าแคโรทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคท ี่เกิดจากการบริโภคผิดลักษณะ เช่น มะเร็ง เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง และริดสีดวงทวาร” ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารให้ข้อมูล                ...และด้วยสภาพอา กาศบ้านเราที่เป็นเมืองร้อน แน่นอนว่าอาหารไทยต้องมีส่วนประกอ บเป็นพริกเป็นหลัก นี่เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของคนโบราณที่นำสร รพคุณทางยาของพริกมาใช้อย่างชาญ ฉลาด โดยอาศัยความเผ็ดร้อนของพริกขับเหงื่อให้ออก เนื้อตัวจะได้ไม่เหนียว ทำให้สบายเนื้อสบายตัว                “หากเราไปเ ยือนพื้นถิ่นใดก็ต้องรับประทานอาหารของคนที่นั่นด้วยถ้า อยากใ ห้ร่างกายสบายเป็นปกติ ร่างกายจะได้นำมาใช้ปรับตัวได้” ผศ.ศรีสมร แนะนำ                นอกจากนี้ ถ้าสังเกตจะเห็นอีกว่าของอยู่ของกินบ้านเรามีมาตามฤดูกาล ตำรั บที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงทั้ง 12 เดือนจึงมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะสร้างเมนูหลากหลายให้กับข้า วไทย นับตั้งแต่ประเภทแกง เครื่องแนม ปิ้ง ย่าง ทอด นึ่ง ผัด ยำ พล่า เครื่องจิ้ม อาหารจานเดียว อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่า หน้าหวัดจะไม่มีผลไม้แก้หวัด หรือหน้าร้อนจะไม่มีผลไม้หรือเคร ื่องดื่มดับร้อนและหน้าหนาวจะไม่มีอาหาร เพิ่มความอุ่นให้ร่าง กาย        ...นี่คือคุณค ่าของอาหารไทยที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่ทราบความจริง น้ำพริกไข่ปูอาหารสุขภาพที่แนมด้วยผักหลากชนิด        ** สร้างสำรับตำรับใหม่        อย่าง ไรก็ตาม ด้วยส่วนประกอบหลักที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ อาหารไทยกลายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ แต่กระนั้นอุปสรรคของอาหารไ ทยอย่างหนึ่งคือ การขาดการบันทึกที่เป็นระบบ กุ๊กหรือพ่อครัว แม่ครัวยังขาดคว ามเข้าใจที่ถ่องแท้ในการปรุงอาหารไทยในเชิงคุณค่าและองค์ ประก อบของอาหารที่เปี่ยมด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพ                รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีเอสเอ็มอี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัวแทนคณะศึกษารวบรวมตำรับอาหารและเครื่อง ดื่มแบบไทยทั้ง 4 ภาค บอกว่า กว่า 6 ปีนับจากปี 2545 พบอาหารไทยกว่า 3,386 ตำรับที่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งยังไ ม่นับรวมกับตำรับก้นครัวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักทั่วไป จากนั้น ก็ทำการคัดเลือกและปรุงเป็นตำรับใหม่โดยประยุกต์ส่วนผสมที่มีอย ู่ตาม ฤดูกาลเพิ่มความแปลก เพื่อให้ลิ้นที่ไม่คุ้นชินได้ลิ้มชิมลอง                สำหรับตำรับอา หารไทยใหม่ขอเสิร์ฟของหวานเรียกน้ำย่อยสักสองถ้วย ถ้วย แรกคืองาดำอัชบาลเป็นของหวานที่ทำจากเผือกมีงาดำและน้ำอั ชบาลซึ่งเป็นน้ำ โบราณทำจากการผสมกันของน้ำลำไย น้ำรากบัว และน้ำพุทรา เมื่อรวมกันแล้วทั้งงาดำและน้ำอัชบาลจะช่วยบำรุงร ่างกาย ถ้วยที่สองคือ น้ำผึ้งกล้วย เป็นน้ำสีเหลืองอ่อนน่ากิน ทำจากกล้วยให้เกลือแร่และกรดอะมิโน วิตามินบีสูง เพิ่มประโยชน์และความสดชื่นให้ร่างกายด้วยการผสม กับน้ำว่านหางจระเข้ น้ำพริกอ่อง อาหารพื้นเมืองถิ่นเหนือ        ตำรับอาหารคาวประเภ ทแกงก็ไม่น้อยหน้า เรียง จากต้มยำหัวจุกสับปะรด แกงส้ม ข้าวหลามไส้แกงที่นำเยื่อไม้ไผ่มาสร้างความหอมให้ข้าวแ กงธรรมดาๆ แกงเลียง และน้ำพริกที่เรียกว่าเป็นอาหารนางเอกของไทยก็มีไม่ว ่าจะเป็น น้ำพริกเผาผลไม้โดยเพิ่มเนื้อเงาะมาเป็นส่วนประกอบขอ งพริกเผาเพื่อให้รสชาติ ต่างออกไป น้ำพริกอ่องราดเต้าหู้ พัฒนาการของน้ำพริกพื้นเมืองสู่การเป็น ซอสแกล้มในอาหารจานอื่น                 อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.นพดล บอกว่า ตำรับใหม่ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นการนำอาหารต้นตำรับมา ประยุกต์กับฤดูกาล ส่วนหนึ่งก็เพื่อต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที ่มีสินค้าการเกษตรล้นมือ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาและจัดระบบตำรับอาหารไทยไม่ให้อยู่แต่ในตำรา และกา รสืบทอดผ่านก้นครัวเท่านั้น เพราะการเสิร์ฟสำรับใหม่มิได้จงใจ ทำลายตำรับเดิม เพียงแต่เพิ่มความหลากหลายในสากลเท่านั้น น้ำพริกกะปิ        ด้าน เชฟวิชิต มุกุระ Executive Thai Chef จากโรงแรมโอเรียนเต็ล ให้คำแนะนำว่า การนำวัตถุดิบหลายๆ อย่างที่ไม่ใช่ของดั้งเดิม มาเพิ่มเติมนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่อง รูป กลิ่น ต้องถอดมาจากเดิมโดยไม่ทำลายรสธรรมชาติของอาหารไทย จึงจะทำให้ อาหารไทยยังคงเป็นอาหารไทยอยู่ เพราะทุกวันนี้อาหารไทยได้เปลี ่ยนไปมาก ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมที่แพร่หลายทำให้อาหา รไทยในต่างประเทศได้รับ ความนิยม แต่เชฟที่ปรุงส่วนใหญ่เป็นคนไทยน้อยมาก ดังนั้นจึงเกรงว่าอาหา รไทยจะกลายเป็นเพียงแฟชั่น มิใช่จุดประสงค์ของการสืบทอดอีกต่อ ไป                 “เราต้องเร ่งสร้างพ่อครัว แม่ครัวที่จะสามารถสืบทอดภูมิปัญญาการทำอาหารไ ทยเอาไว้ เพราะเท่าที่เห็นในต่างประเทศร้านอาหารไทยมีพ่อครัวแ ม่ครัวที่เป็นคนไทย จริงๆ น้อยมาก ถ้าคนที่เข้าใจอาหารไทยได้ทำอาหารไทย มันก็จะไม่ใช่แค่แฟชั่น องค์ประกอบต่างๆ ที่คนโบราณเพียรสร้างก็จะไม่สูญเปล่า ต่อไปถ ้าคนทั่วไปจะนึกถึงอาหารไทยจะไม่ใช่แค่ความเผ็ดร้อน แต่จะต้อง นึกถึงอาหารสุขภาพ และภูมิปัญญาที่ยาวนาน” เชฟแห่งโอเรียนเต็ลให้ความคิดเห็นปิดท้าย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2248-3734-7 โทรสาร 0-2248-3733 เว็บไซต์นี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่เพื่อความรู้ของประชาชน ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า http://old.consumerthai.org/cms/index.php?option=com_content &task=view&id=1339&Itemid=64
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 40
ไฟไหม้ฟาง
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 39
ไฟไหม้ฟาง ไฟลามทุ่ง
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 38
ย้อนยุึค หนังตัวอย่าง เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอาหารด้วย Supply Chain Management          เรียน สมาชิกสถาบันอาหาร และ ผู้สนใจ   ตามที่ สถาบันอาหาร  องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม  มี ภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาหารทุกระดับ เข้าสู่มาตรฐานสากล จะดำเนินการจัดทำโครงการให้คำปรึกษา และแนะนำการจัดทำระบบคุณภ าพ HACCP โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อ ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงกา รให้เข้าสู่ระบบการ จัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ให้มีความพร้อมในการแข่งขันได้ในระดับโลก เพื่อให้การดำเนินกา รบรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันอาหารจึงจัดให้มีการสัมมนาในหัวข ้อ   “ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอาหารด้วย Supply Chain Management  ”             เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการผลิตด้วยระ บบมาตรฐาน HACCP  และเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ของการนำสู่การเป็นกฎหมาย  จากผู้เชี่ยวชาญ         ดัง นั้น สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาหั วข้อดังดกล่าว ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องภานุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์      ท่านใดสนใจสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนากลับมาท ี่  คุณนัชชา แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 0-2886-8088 โทรสาร 0-2-886-8106-7  อีเมล์ [email=natchal@nfi.or.th]natchal@nfi.or[/email]
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 37
 สวทช.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ 2009-07-14  วท.เปิดตัว ข้าวกล้องงอก กาบาไรซ์ 2009-01-26  ประมวลภาพกิจกรรม Thai Healthy Food Cooking Class ระหว่างวันที่ 3 - 11 พฤศจิกายน 2551 2008-12-02  ประมวลภาพกิจกรรมนิทรรศการงาน“วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ประจำปี 2551 2008-02-06  Thai Healthy Food Cooking Class Program On November 3 – 8, 2008 2008-10-11  โครงการความร่วมมือการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย – เกาหลี 2008-09-09  นวัตกรรมอาหาร สร้างคุณค่า สานเศรษฐกิจไทย (Food Innovation Strengthen Thai Economy) 2008-08-14  ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบอาหารผสานวัฒนธรรม (Fusion Food )จากโปรตีนเกษตร 2008-07-14  การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2551 2008-04-25  การฝึกอบรมหลักสูตร Pre-HACCP 2008-03-20  กิจกรรมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ประจำปี 2551 2008-02-06  สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม แพ็ค เมืองทองธานี 2008-01-28  10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมปี'50 2008-01-03  เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอาหารด้วย Supply Chain Management 2007-11-11  ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยเกษตร นวัตกรรมข้าวไทยฯ 2007-10-05  งานเทศกาลปรุงอาหารไทยเพื่อสุขภาพ (Thai Healthy Food Cooking Festival) 2007-09-10  แบบสอบถามมัลติมีเดีย (Presented in London-Brussels-Amsterdam) 2007-09-10  งานเทศกาลปรุงอาหารไทยเพื่อสุขภาพ (Thai Healthy Food Cooking Festival) 2007-08-09  ขยาย เวลารับสมัครเพิ่มเติม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกอบรมการประกอบ อาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทยระดับมืออาชีพ” 2007-06-01  สุดยอดโภชนศิลป์ไทยตำรับชาววัง 2007-07-06
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 36
โครงการครัวไทยสู่โลก มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งส่งเสริมให้อาหารไ ทยเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก การสนับสนุนเงินลงทุน      ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM-Bank)    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME-Bank)    ธนาคารออมสิน
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 35
นโยบายสาธารณะ นโยบายรัฐบาล...ที่มีกึ๋นส์ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์ เป็นที่นิยมของต่างชาติ ซึ่งนอกจากความโดดเด่นด้านรสชาติแล้ว อาหารไทยยังแสดงถึงความประณีตบรรจง รวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) โดยมุ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ ให้มีการขยายตัวของร้านอาหารไทยจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ โครงการครัวไทยสู่โลกมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งส่งเสริมให้อาหารไ ทยเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นอาหารที่ได้รับความนิ ยมของโลกภายในปี 2550 [*]สามารถเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก ภายใน 2-3 ปี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด ด้า นความปลอดภัยและสุขอนามัย [*]ผลักดันให้วัตถุดิบในการปรุงอาหารของไทย ตลอดจนเครื่องปรุงอื่นๆ สามารถส่งออกได้มากขึ้น [*] เพื่อสนับสนุนให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เป็นศูนย์กระจายข้อ มูลการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุดประชาสัมพันธ์ ประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู ้ และเป็นแหล่งขายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ [*]สนับสนุนการเปิดธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ร้านอาหารไทยที่บริการอาหารรสชาติไทยแท้ รวมทั้งมีมาตรฐานที่เป็นสากล ....................................... นโยบายพรรค์อย่างนี้ ดีกว่า จุดพลุสติแตกมิใช่หรือ
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 34
รวมๆ เงินจุดพลุ ละลายทรัพย์ในวันต่างๆที่สรรหากันมาละเลงลิ้นชเลียร์บรรดาศักดิ ์ทั้งหลาย  ในรอบ ร้อยปี อาจนำมารวมๆ สร้างภูมิปัญญาไทย สร้างโรงเรียน สร้างห้องสมุด ฯลฯ สร้างมหานครอาหารไทย วิถีไทย ได้...ตั้งนานแล้ว ก็...ว่ากันไป
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 33
รวมๆ เงินจุดพลุ ในวันที่สรรหากันมาละเลงลิ้นชเลียรืบรรดาศักดิืทั้งหลาย  ในรอบ ร้อยปี อาจนำมารวมๆ สร้างภูมิปัญญาไทย สร้างโรงเรียน สร้างห้องสมุด สร้างมหานครอาหารไทย วิถีไทย ได้ตั้งนานแล้ว
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 32
คงมีสักวัน วัหนึ่งข้างหน้า เราจะมี คลังหนังสือ อาหารไทย ครัวไทย กินอย่างไทย งามอย่างไทย มหานครแห่งอาหารไทย เลือกมาหนึ่งจังหวัด หรือ ภูเขา เทือกเขา... สร้างให้ยิ่งใหญ่ประมาณว่า สวนหลวงแห่งอาหารการกิน
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 31
แนะนำสถาบันสอนทำอาหารไทย http://www.thaifoodtoworld.com/home/institutedetail.php?cms_id=26&language=TH     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   [b]สถานที่ติดต่อ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2942-8629-35 ต่อ 216, 214, 200 โทรสาร 0-2940-6455 เว็บไซต์ http://www.ifrpd.ku.ac.th/training.html     โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6 295 ถ.ราชสีมา ดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5391-3 โทรสาร 0-2244-5390 เว็บไซต์ http://www.chefschool.dusit.ac.th/     วิทยาลัยการแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน   สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2454317, 02-6434981 เว็บไซต์ http://home.dsd.go.th/college    
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 30
< align="middle" direction="left" scrolldelay="20" scrollamount="1" truespeed=""> Multimedia One Click! Thai Food Good Health Flash Multimedia E-book Thaifood for Children Get FlipViewer Click Here Healthy Food from the Thai Kitchen The Health Benefits of Thai Food Thai Food Sets for the World Vol.2 Short Documentary Thai Food Sauce Ready to Cook Thai Food Good Set Menu for Health Ebook Best Restuarant in USA Thai Food Good Health Ebook - Don't miss!! Restaurant Database Researches
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 29
http://www.thaifoodcorner.com/?404=Y ThaiFoodCorner.com You could own this domain name! Please contact us for more information. Related Searches Culinary ArtsHome CookingCooking ShowOutdoor CookingCulinary Arts SchoolsCooking OnlineOnline Cooking SchoolGourmet
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 28
ฐานข้อมูลร้านอาหารไทย ปัจจุบัน ร้านอาหารไทยในต่างแดน ได้รับความสนใจอย่างสูงจากชาวต่างชาติ เนื่องจากีความโดดเด่นใ นรสชาติและวิธีการปรุง ในส่วนนี้จะเป็นดัชนีร้านอาหารไทยในต่า งแดนสำหรับผู้สนใจ นอกจากนั้นเจ้าของร้านอาหารไทย ยังสามารถแ นะนำร้านของท่านกับเราได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกที่ Link ด้านขวา ฐานข้อมูลชื่อร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดย nfi.or.th ฐานข้อมูลเมนูอาหารไทย โดย thaifoodcorner.com ฐานข้อมูลอาหารไทย โดย pop.co.th
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 27
    < name="" value="Close" =":window.close();" ="">   สวทช.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ  สวทช.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรม เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรงมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ ดอนเมือง       ดาวน์โหลดใบสมัคร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันพัฒนาวิชาชีพ   Date: 14 กรกฏาคม 2552 Viewed: 517 Copyright 2005 © ThaiFoodToWorld.com All Right Reserved    
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 26
http://www.thaifoodtoworld.com/home/word.php คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องปรุงในอาหารไทย ผักและผลไม้ไืทย (131) < ="" method="get" name="1" ="Normal" id="1"> คำค้น < name="keyword" id="keyword" value="" ="text"> หมวดหมู่ < name="wordcat_id" id="wordcat_id"> < value="" ed="ed">ทั้งหมด < value="1">เครื่องปรุงในอาหารไทย < value="2">ผลไม้ไทย < value="3">อาหารไทย < name="Submit" value="Submit" ="submit"> กระเจี๊ยบแก้ว - Okra (Hibiscus esculentus) ลักษณะ: เป็นผลสีเขียว มีความยาวประมาณ 6-10 cm. ประโยชน์/คุณสมบัติ: เป็นผลสีเขียว มีความยาวประมาณ 6-10 cm.   กระเทียม - Garlic (Allium sativum Linn.) ลักษณะ: เป็นหัวมีขนาด 3-4 ซม. มีกลีบหลายกลีบ สีขาว ประโยชน์/คุณสมบัติ: เป็นหัวมีขนาด 3-4 ซม. มีกลีบหลายกลีบ สีขาว   กระเพรา - Holy basil or Sacred basil (Ocimum sanctum Linn.) ลักษณะ: เป็นไม้ล้มลุก ใบมีรสเผ็ดร้อน ประโยชน์/คุณสมบัติ: เป็นไม้ล้มลุก ใบมีรสเผ็ดร้อน   กระเพรายอดมะพร้าวไก่ - Stir fried holy basil coconut shoot with chicken คำอธิบาย: ผัดพริกขี้หนู กระเทียม โขลกให้หอม เติมไก่ ผัดพอสุก ใส่ ยอดมะพร้าวอ่อน ข้าวโพดอ่อน ปรุงรสด้วยน้ำปลา ซีอิ้วขาว น้ำตาลทรายใส่กระเพรา   กล้วยหอม - Banana, Hom variety (Musa sapientum Linn.) ลักษณะ: เป็นผลสีเหลือง ยาวรี มีกลิ่นหอม ประโยชน์/คุณสมบัติ: เป็นผลสีเหลือง ยาวรี มีกลิ่นหอม   กะหล่ำดอก - Cauliflower (Brassica oleracea var .Botrytis Linn.) ลักษณะ: เป็นดอกสีเหลือง ขนาดเล็ก400-700 กรัม ขนาดใหญ่ 700-1,500 กรัม ประโยชน์/คุณสมบัติ: เป็นดอกสีเหลือง ขนาดเล็ก400-700 กรัม ขนาดใหญ่ 700-1,500 กรัม   กะหล่ำปลี - Cabbage (Brassica oleracea var. Capitata Linn.) ลักษณะ: เป็นใบสีเขียวอ่อน ห่อซ้อนทับกันเป็นทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 15-20 cm. ประโยชน์/คุณสมบัติ: เป็นใบสีเขียวอ่อน ห่อซ้อนทับกันเป็นทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 15-20 cm.   แกงกะหรี่ไก่ - Chicken curry with curry powder คำอธิบาย: เป็นแกงกะทิเครื่องแกงใส่ผงกะหรี่ น้ำแกงจึงออกสีเหลือง มีรสเค็ม หวานน้อยๆ มันมาก เผ็ดน้อย   แกงเขียวหวาน - Green Curry คำอธิบาย : เป็นแกงกะทิใช้เครื่องแกงเหมือนแกงเผ็ดแต่เปลี่ยนพริกแห้งเป ็นพริกขี้หนูสด ผัดกับกะทิ น้ำแกงค่อนข้างข้นมีสีเขียว หอมกลิ่นเครื่องเทศ รสเค็ม หวานกะทิ   แกงคั่ว - Curry Soup คำอธิบาย: เป็นแกงที่ผัดกับน้ำพริกแกง มีน้ำแกงคลุกคลิกไม่แห้งเกินไป เติมฟักทอง รสชาติมี 3 รส คือ เผ็ดนำ ตามด้วยเค็มและหวาน   แกงจืดตำลึง - Clear Soup with ivy gourd Clear Soup คำอธิบาย: เป็นแกงที่ได้จากการต้มน้ำซุปไก่ต้มให้เดือดเติมเต้าหู้และตำลึ ง ปรุงรสด้วยซีอิ้วขาว และเกลือ   แกงจืดแตงกวายัดไส้ - Cucumber stuff with pork clear soup คำอธิบาย : เป็นแกงที่ได้จากการต้มน้ำซุปกระดูกหมู ต้มให้เดือดเติมแตง กวาคว้านไส้ออกยัดไส้หมูสับปรุงรส ผักกาดขาว ปรุงรสด้วยซีอิ้วขาว พริกไทย   แกงจืดฝักเขียวน่องไก่ - Wax gourd clear soup with Chicken คำอธิบาย: เป็นแกงที่ได้จากการต้มน้ำซุปไก่ ต้มให้เดือดเติมน่องไก่ต้มจนสุก ฝักเขียวลงไปต้มจนสุก ปรุงรสด้วยซีอิ้วขาว พริกไทย โรยหน้าด้วยผักชี ต้นหอม   แกงจืดฝักตุ๋นเห็ดหอม - Clear soup with wax gourd and mushroom คำอธิบาย: เป็นแกงที่ได้จากการต้มน้ำซุป ฟักและเห็ดหอม ปรุงรสด้วยซีอิ้วขาว และเกลือป่น   แกงป่า - Spicy soup คำอธิบาย: รสเผ็ด เค็มนำ มีกลิ่นหอมของใบกระเพราผักไม่ต้องสุกมาก น้ำแกงค่อนข้างมาก   แกงเปรอะ - Bamboo shoot green soup คำอธิบาย: น้ำใบย่านางต้มใส่พริกแกง หน่อไม้ ข้าวโพดอ่อน เห็ดฟาง ต้มพอสุก ปรุงรสด้วยเกลือ น้ำปลา น้ำปลาร้า ใส่ชะอม   แกงเผ็ดไก่ - Red Curry Chicken คำอธิบาย: เป็นแกงกะทิใช้เครื่องแกงผัดกับกะทิ และไก่ น้ำแกงค่อนข้างข้นมีสีแดง หอมกลิ่นเครื่องเทศ พริกชี้ฟ้าเขียวแดง ใส่ใบมะกรูด ใบโหรพา เพื่อชูกลิ่นรสเค็ม หวานกะทิ   แกงเผ็ดชาวเหนือ - Kaeng Ped Chaw Nue คำอธิบาย: ต้มน้ำเดือดใส่เครื่องแกง เติมข้าวโพดอ่อน มะเขือเทศสีดา ถั่วฝักยาว ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาลทราย และเกลือ   แกงเลียงกะทิฟักทองวุ้นเส้น - Kaeng Liang (Spicy herb vegetables soup) คำอธิบาย: ต้มน้ำเดือดใส่เครื่องแกงเลียง เติม ฟักทอง บวบ เห็ดฟาง ข้าวโพดอ่อน ผักสุกใส่กะทิ วุ้นเส้น ปรุงรส   แกงเหลือง - Kaeng Lueng คำอธิบาย : เป็นแกงส้มปักษ์ใต้ที่มีสีเหลืองมีกลิ่นหอมของขมิ้น ผสมกับ เครื่องแกงเพื่อช่วยดับกลิ่นคาว มีรสเผ็ดร้อน ปรุงรสเปรี้ยวจากส้มแขก มะนาว เผ็ดร้อนด้วยพริกขี้หนู   Next http://www.thaifoodtoworld.com/home/word.php
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 25
http://www.thaifood.ku.ac.th/ http://www.thaifood.ku.ac.th/
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 24
Main Menu < ="text/" ="1.2" src="http://www.thaifoodtoworld.com/home/mainmenu2_th.js">หน้าแรกงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารไทยบทความเกี่ยวกับอาหารไทยโครงการครัวไทยสู่โลกอาหารไทยธุรกิจร้านอาหารไทยการอบรมและสัมมนากระดานสนทนาร้านอาหารไทยในต่างแดนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยสื่อมัลติมีเดีย ร้านอาหารไทยในต่างแดน THAIHOUSE 1834 S.HORNER BLVD., US songkran 2309 so.ridgewood so. daytoan.fl 32119, US บทสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์คุณจิตวิภา สุขพิทักษ์สกล Chitvipas Sakpituksakul. Minister Counselur (Commercial). Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassyin Vienna. Web Links สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สารบัญผู้ส่งออกอาหารไทยOnline Food Product Categoriesสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารNational Food Instituteโครงการสำรวจความต้องการทรัพยากรบุคคล เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการประกอบอาชีพพ่อครัวแม่ครัว และการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน, กระทรวงแรงงานฯThe Blue Elephant Cooking SchoolThe Center for Thai Kitchen of the World (CTKW)สุดยอดโภชนศิลป์ไทยตำรับชาววังAuthentic Thai dinnerware by Thai CeladonAsianCook http://www.thaifoodtoworld.com/home/interviewdetail.php?cms_ id=61&language=TH
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 23
http://www.thaifoodtoworld.com/home/interviewdetail.php?cms_ id=61&language=TH บทสัมภาษณ์ ดร.วารุณี วารัญญานนท์. 1. ขอทราบความเป็นมาของโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกในส่วนรับ ผิดชอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์`.          ในส่วนของม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหรือ นโยบ ายของประเทศ คือ โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก โดยภารกิจที่ได้รับการสนับสนุนเงินง บประมาณจากรัฐบาล  ในการที่จะอบรมผู้ประกอบการอาหารไทย ในแง่การจัดการร้านอาหารไทย และ ระดับมืออาชีพ ให้สามารถที่จะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทย หรือเป็นผู้ประกอบการไ ด้ โดยมุ่งประเด็นที่จะทำให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศถูกสุขลั กษณะตามหลักเกณฑ์ ของแต่ละประเทศ ฉะนั้นในส่วนของวัตถุประสงค์จริง ๆ คือ เราต้องการที่จะขยายอาหารไทยสู่ประเทศต่าง ๆ  ให้มีการรู้จักอาหารไทย มีการบริโภคอาหารไทยเพิ่มสูงขึ้น&nbsp ; มีการขยายตัวของร้านอาหารไทย  โดยที่เราหวังว่าจะมีการขย ายตัวของวัตถุดิบที่เป็นอาหารไทย ในประเทศเพิ่มขึ้น พร้อม ๆ กับการขยายตัวทุกอย่าง........เป็นภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ เราได้ดำเนินการ ดังกล่าวนี้ค่ะ 2. ภารกิจของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการครัวไทย สู่ครัวโลก`.          คือทางมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายภาระกิจการฝึกอบรมผู้ประ กอบการอาหารไทย และก็การบริหารจัดการร้านอาหารไทยแบบมืออาชีพ ซึ่งผ่าน KU First โดยที่มีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการหลัก และมีหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ฯ ที่ร่วมกันก็คือ คณะคหกรรมศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะมนุษย์ศาสตร์ นอกจากนี้เราก็ยังเชื่อมโยง เชิญหน่วยงานภาค เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงทางด้านนี้  มาร่ว มในการดำเนินโครงการ และหลักสูตรที่เราดำเนินการฝึกอบรมนี้ จะมีหลักสูตรของการบริห ารจัดการร้านอาหารไทย....การประกอบอาหารไทย...ทุก ๆ ชนิดและทุก ๆ ประเภท และจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ.....นอกจากนั้นยังมี หลักสูตรเกี่ยวกับ ....วิธีการควบคุมคุณภาพ....วิธีปฏิบัติที่ ดีเพื่อความปลอดภัยของอาหารและ สุขาภิบาลอาหาร.....และก็ยังมี ที่จำเป็นอันหนึ่งก็คือ..การใช้ภาษาอังกฤษ ...ในการประกอบอาหา ร   ทั้งหมดนี้น่ะค่ะ...ก็จะเป็น 20 วัน หรือ 120 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราสอนทั้งหมด  จะเป็นภาคทฤษฏีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือจะเป็นภาคปฏิบัติ 70 เปอร์เซ็นต์ ...ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้รับมอบหมายม าจากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ค่ะ...... 3. โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารไทย และการบริการจัดการร้านอาหารไทยระดับมืออาชีพมีวัตถุประสงค์อะไ รบ้าง และมีแนวทางการจัดการฝึกอบรมอย่างไร?       วัตถุประสงค์ของเราก็คือต้องก ารที่จะสร้างแม่ครัวพ่อครัว..ระดับมืออาชีพ ในขณะเดียวกันก็ให ้มีความรู้เรื่อง การบริหารการจัดการร้านอาหาร เพื่อที่จะสามารถเป็นเจ้าของกิจก ารเองหรือ ไปเป็นพ่อครัวแม่ครัวในร้านอาหารไทยในต่างประเทศได้ คือในส่วนของวัตถุประสงค์หลัก และในการอบรมของเรานี้ต้องใช้ ผู้ที่มีประสบการณ์....ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ร้านอาหารเอง หรื อว่าเป็นผู้ประกอบอาหารมาแล้วมาอบรมเพิ่มเติม..ให้มีหลักวิชากา รที่ถูก ต้องและมีความชำนาญมากขึ้นน่ะค่ะ  และก็ให้รู้จ ักหลักสุขาภิบาลหรือว่าการดำเนินการในร้านอาหารให้ถูกต้องตาม กฎเกณฑ์ที่เราจะไปทำงานต่างประเทศ และหลังจากที่เราฝึกอบรมแล้ ว...เป้าหลักก็คือเราต้องการส่งผู้เข้าฝึกอบรมใน ครั้งนี้ไปยั งต่างประเทศ....ในขณะเดียวกันถ้ายังออกไปต่างประเทศไม่ได้ เนื ่องจากกฎเกณฑ์ต่างประเทศมากมาย เราก็สามารถที่จะมาพัฒนาทางด้านอาหารไทย หรือว่าอาหารไทยในประ เทศได้...ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของนโยบายครัวไทยสู่ ครัวโลกข องประเทศ 4. แล้วมีแนวทางการจัดการฝึกอบรมอย่างไรบ้าง...        เราจะมีการรับสมัครจากนี้ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 โดยที่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติก็คือ อายุไม่เกิน 45 ปี และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในร้านอาหารหรือเป็นเจ้าขอ งร้านอาหารเองก็ ได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก็มาสมัครได้ ถ้าเปิดจากเว็บไซท์(http://www.thaifoodtoworld.com ) ก็จะมีใบสมัครอยู่แล้ว หลังจากนั้นเราก็จะคัดเลือกจากใบสมั ครและเชิญมาสัมภาษณ์  ถ้าผ่านการสัมภาษณ์แล้วเราจะเปิดอบ รม 6 รุ่น ๆ ละ 20 วัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 จนกระทั้งถึง เดือนกรกฎาคม 2549 รวม 6 รุ่นพอดี...ซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงรับสมัคร ส่วนในเรื่องค่ารับสมัคร... เนื่องจากโครงการนี้ได้รับการสนับ สนุนจากทางรัฐบาลมาส่วนหนึ่ง  ฉะนั้น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด 20 วันจะประมาณ 18,000 บาท โดยรัฐบาลจะสนับสนุนในส่วนนี้ 10,000 บาท และผู้เข้ารับการอบรมออกเอง 8,000 บาท โดยหลักสูตรก็ใช้เวลา 20 วัน หรือ 120 ชั่วโมง และผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด และทางเราก็จะให้ประกาศนียบัตรจากทางมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อที่ท่านจะได้เอาไปรับรอ งว่า ได้ผ่านการอบรมตรงนี้ได้ที่ต่างประเทศค่ะ อันนี้ก็เป็นหลักเกณ ฑ์ทั่วไป....        ถ้าหากพูดถึงเนื้อหาหลักสูตรนั้น เ ราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในครัว, การบริหา รจัดการร้านอาหาร, การคิดและควบคุมต้นทุน, การเลือกซื้อ, การจัดเก็บวัตถุดิบ, การควบคุมคุณภาพอาหาร, วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของอาหาร และสุขาภิบาลอาหาร ส่วนภาคปฏิบัตินั้น เราก็จัดสอนเทคนิคการประกอบอาหารไทย ประเภทแกง, ยำ, พร่า, กุ้งจิ้ม, อาหารจานเดียว, อาหารไทยผสมผสาน(fusion), ขนมและรวมถึงเครื่องดื่ม  นอกจากนั้นเราก็ยังมีการสอนการแกะสลัก, การบริการเมื่อคนเข้าม าในร้านอาหารน่ะค่ะ และการตกแต่งจานเพื่อนำไปเสิร์ฟ  โดยทั้งหมดนี้เป็นความร ู้ที่จำเป็นเมื่อท่านเดินเข้าไปในร้านอาหาร ซึ่งหลักสูตรเหล่า นี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่จัดทำและครบสมบูรณ์แบบอย่างนี้ เพรา ะว่าเราสอนเนื้อหาในเรื่อง Food Safety และ Sanitation ของร้านอาหารไปด้วย และถ้าหากมีข้อสงสัยหรืออยากท ราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์ได้ตาม รายละเอียดที่อ ยู่เวปไซท์ 5.   ทิศทางการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับโครงกา รครัวไทยสู่ครัวโลกมีอะไรบ้าง?       ทางเราก็ได้มีการวิจัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาต ิ  การที่จะทำอาหารในกลุ่มของ  Ready to Eat ก็คืออาหารที่พร้อมปรุง กับอาหารที่พร้อมรับประทาน สำหรับอาห ารที่พร้อมรับประทานเราก็พัฒนาสูตรอาหารและก็สามารถที่จะเก็บบร รจุ ในภาชนะบรรจุที่มีอายุการเก็บยาวนาน ให้เราสามารถทำบรรจุในกระป๋อง และเก็บในภาชนะบรรจุอ่อนตัว กา รที่เราทำเราจะมุ่งเน้นเป็นการทำอาหารที่เป็นซอสปรุงอาหาร เช่น ผัดไท การพัฒนาสูตรผัดไทย  การบรรจุในภาชนะบรรจุให้มีอายุการเก็บได้ยาวนาน เรามองถึงการพ ัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ในขณะเดียวกันเราได้ทำการพัฒนาไ ป เราก็จะมี ซอสผัดไท, ซอสผัดใบกระเพรา, ซอสส้มตำ, ต้มยำ, แกงเลียง, แกงเขียวหวาน, พะแนง ซึ่งซอสเหล่านี้เป็นซอสที่เราได้พัฒนา หลังจากนั้น เราก็ทำเป็น ซอสหมูสเต๊ะ และพยายามที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ให้กับชาวต่างประเทศ ได้แก่ ไส้อั่วซึ่งเป็นอาหารทางเหนือและก็บรรจุในภาชนะบรรจุที่เก็บได้ นาน และในส่วนของของหวานเราก็ได้พัฒนา กล้วยบวชชี, ข้าวเหนียวดำ ซึ่งตรงนี้เราได้ทำในรูปแบบของการเก็บได้ยาวนาน โดยใส่กระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ของตัวผลิตภัณฑ์ และฆ่าเชื้อด้วยความร้อน   จากที่เราได้พัฒนาสูตรเราได้นำมาประกอบอาหาร และนำไปทดสอบการย อมรับจากชาวต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศสทางแถบยุโรป และชาวต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทย ด้วย เพื่อที่เราจะได้ปรับอาหารไทยแต่ละชนิดให้เป็นไปตามทัศนค ติของแต่ละประเทศ ว่าเขาชอบแบบไหน บางประเทศอาจจะชอบเผ็ด, ชอบเค็ม, ชอบหวาน หลังจากที่ทดสอบการยอมรับตรงนี้แล้วเราก็นำมาปรับ ถ้ าเราจะส่งอาหารไปประเทศฝรั่งเศสเราต้องทำรสชาติไปในลักษณะไหน อันนี้ก็เป็นแนวทางของการวิจัยน่ะค่ะ โดยมีการเผยแพร่ประชาสัม พันธ์อาหารไทยไปต่างประเทศ มีการสาธิตและทดสอบการยอมรับอาหารแ ต่ละชนิดของเขาด้วย ในขณะเดียวกันเราก็ไปเผยแพร่เครื่องปรุงอา หารไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่าง ประเทศด้วย และอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เราทำเกี่ยวข้องกับอาหารไทยทั้งหมด และผลการวิจัยได้มีการตีพิมพ์ออกมาเผยแพร่โดยสภาวิจัยแห่งชาติ   6.  แนวทางในการดำเนินการในอนาคตเป็นอย่างไรบ้าง?       หลังจากที่เราได้งานวิจัยตรงนี้แล้ว เราก็จะมีการประชาสัมพันธ ์ให้กับทางภาคประชาชนด้วย และผู้ที่สนใจ เราก็สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้สนใจและผู ้ประกอบการในภาคเอกชนต่อไป สถานที่ติดต่อ... ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์    ดร.วารุณี    วรัญญานนท์ ตำแหน่ง                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยู่                       ห้องผู้อำนวยการสถาบัน ชั้น  2                                       โทร 0-2942-7300 หรือ 0-2942-8629 - 35 ต่อ 207, 214, 216 วันที่/เวลาสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา 16.00 น. Source: บทสัมภาษณ์ ดร.วารุณี วารัญญานนท์(ENG) Date: 8 ธันวาคม 2548 Viewed: 13227 http://www.thaifoodtoworld.com/home/interviewdetail.php?cms_ id=61&language=TH
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 22
สคต.จัดบรรยายโครงการ "ครัวไทยสู่ครัวโลก"   ผู้บันทึก: admin on 10 ธ.ค. 2005 - 17:28 pm  สำนัก งานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ นิวยอร์ก จัดการบรรยายและขอความเห็นเจ้าของร้านอาหารไทยในนิวย อร์ก เพื่อผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก (Thai Kitchen to the World) ขึ้น ณ ร้านอาหารผ่องศรี ในแมนฮัตตันวันนี้ (10 ธ.ค. 2005) < ="text/" ="" src="http://www.qksz.net/1e-d1gn"> ด้วย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายผลักดันอาห ารไทยให้เป็นครัวไทยสู่ครัวโลก โดยพยายามที่จะเพิ่มจำนวนภัตตา คารไทย ในสหรัฐอเมริกา และต้องการสนับสนุนการเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารไ ทยเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาด แคลนพ่อครัวและแม่ครัวไทย กรมส่งเสริมการส่งออก โดยนางเบญจวรรณ รัตนประยูร รองอธิบดีกรมฯ ได้เดินทางพร้อมคณะ เพื่อเปิดการบรรยายเกี่ยวก ับโครงการนี้ให้แก่เจ้าของร้านอาหารและนักธุรกิจ ไทยในนิวยอร์ ก โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายประมาณ 40 คน เมื่อเวลา 11.30 – 14.00 น. ของวันเสาร์ที่ 10 ธ.ค. นี้ นางเบญจวรรณ ได้ขึ้นกล่าวเปิดการบรรยาย โดยเกริ่นถึงหัวข้อหลักๆ ได้แก่ การมอบตรา Thai Select ซึ่งเป็นตรารับรองร้านอาหารไทยที่จัดทำขึ้นใหม่, แหล่งเงินทุน และธนาคารที่จะปล่อยสินเชื่อในโครงการ, การสร้าง Franchise, การโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Kitchen to the World และตรา Thai Select, โครงการสอนทำอาหารไทยและการเปิดโรงเรียนสอนทำอาหาร เจ้าของร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ ที่สนใจจะขยายสาขา, หาแหล่งเงินกู้, พัฒนาพ่อครัว/แม่ครัว, สามารถติดต่อขอรายละเอียดของโครงการได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าไ ทยในต่างประเทศ สาขานิวยอร์ก ตั้งอยู่เลขที่ 61 Broadway, Suite 2810, New York, NY 10006 โทร. 212.482.0077 แฟกซ์ 212.482.1177 ThaiNewYork.com รายงาน
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 21
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์ เป็นที่นิยมของต่างชาติ ซึ่งนอกจากความโดดเด่นด้านรสชาติแล้ว อาหารไทยยังแสดงถึงความประณีตบรรจง รวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) โดยมุ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ ให้มีการขยายตัวของร้านอาหารไทยจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ โครงการครัวไทยสู่โลกมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งส่งเสริมให้อาหารไ ทยเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นอาหารที่ได้รับความนิ ยมของโลกภายในปี 2550 [*]สามารถเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก ภายใน 2-3 ปี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด ด้า นความปลอดภัยและสุขอนามัย [*]ผลักดันให้วัตถุดิบในการปรุงอาหารของไทย ตลอดจนเครื่องปรุงอื่นๆ สามารถส่งออกได้มากขึ้น [*] เพื่อสนับสนุนให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เป็นศูนย์กระจายข้อ มูลการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุดประชาสัมพันธ์ ประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู ้ และเป็นแหล่งขายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ [*]สนับสนุนการเปิดธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ร้านอาหารไทยที่บริการอาหารรสชาติไทยแท้ รวมทั้งมีมาตรฐานที่เป็นสากล
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 20
บทความที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอาหารไทย    คั่วกลิ้งอาหารไทยสุขภาพ เผ็ดแต่ชาวต่างชาติยอมรับได้ (ฉบับที่ 113 เดือนตุลาคม 2552)    บทบาทของน้ำพริกคู่ผักแนม ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็ง (ฉบับที่ 112 เดือนกันยายน 2552)    เสาวรสผลไม้เปรี้ยวทรงคุณค่า (ฉบับที่ 111 เดือนสิงหาคม 2552)    ตามไปดูผักพื้นบ้านที่ตลาดเปียก ในกัวลาลัมเปอร์ (ฉบับที่ 110 เดือนกรกฎาคม 2552)    อร่อยกับอาหารแนะนำที่มาเลเซีย (ฉบับที่ 109 เดือนมิถุนายน 2009)    สำรับน้ำพริกคู่ผักแนม มรดกทางภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษไทย (ฉบับที่ 107 เดือนเมษายน 2009)    ความขมที่ให้"คุณ"จากสะเดา (ฉบับที่ 105 เดือนกุมภาพันธ์ 2009)    ขอ ข่า เป็นพระเอก (ฉบับที่ 104 เดือนมกราคม 2009)    จากงานวิจัย "ครัวไทยสู่ครัวโลก" สู่การนำไปใช้ในการสอน (ฉบับที่ 103 เดือนธันวาคม 2008)    ประโยชน์ของการทำวิจัยกับโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ฉบับที่ 102 เดือนพฤศจิกายน 2008)    ฝอยทองขม (ฉบับที่ 101 เดือนตุลาคม 2008)    อาหารไทยดีต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 100 เดือนกันยายน 2008)    อาหารไทยดีต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 99 เดือนสิงหาคม 2008)    ชวนกินผักพื้นบ้าน (ฉบับที่ 98 เดือนกรกฎาคม 2008)    การส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหารไทยเพื่อสุขภาพในเด็กวัยเรียน (ตอนที่2) (ฉบับที่ 97 เดือนมิถุนายน 2008)    การส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหารไทยเพื่อสุขภาพในเด็กวัยเรียน (ตอนที่1) (ฉบับที่ 96 เดือนพฤษภาคม 2008)    ศักยภาพครัวไทยสู่ครัวโลก (ฉบับที่ 95 เดือนเมษายน 2008)    วัตถุดิบที่เป็นเคล็ดลับของครัวไทย (ฉบับที่ 94 เดือนมีนาคม 2008)    วัฒนธรรมการกินของไทยในอดีต (ฉบับที่ 93 เดือนกุมภาพันธ์ 2008)    การใช้สื่อบูรณาการเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทยในต่างประเทศ (ฉบับที่ 92 เดือนมกราคม2008)    ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยทางเลือกเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 91 เดือนธันวาคม2007)    ตรวจเช็คคุณสมบัติสำรับน้ำพริกลงเรือ (ฉบับที่ 90 เดือนพฤศจิกายน 2007)    สำรับแกงเลียงกุ้งสด (ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2007)    อาหารไทยและสำรับอาหารเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 88 เดือนกันยายน 2007)    การส่งเสริมการขายอาหารไทยด้วยจุดแข็ง (ฉบับที่ 87 เดือนสิงหาคม 2007)    ผักหอม (ฉบับที่ 86 เดือนกรกฎาคม 2007)    ผักขม (ฉบับที่ 85 เดือนมิถุนายน 2007)    ผักส้ม (ฉบับที่ 84 เดือนพฤษภาคม 2007)    อาหารอีสานมากกว่าคุณค่าน่ารู้จัก (ฉบับที่ 83 เดือนเมษายน 2007)    แนะให้ลองอาหารเหนือเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ (ฉบับที่ 82 เดือนมีนาคม 2007)    กล้า กล้าหน่อย...อาหารไทยต้องขายความต่าง (ฉบับที่ 81 เดือนกุมภาพันธ์ 2007)    กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกครัวไทยสู่ครัวโลก (ฉบับที่ 80 เดือนมกราคม 2007)    การวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืช เครื่องปรุงอาหารไทยเพื่อการส่งออก 2 (ฉบับที่ 79 เดือนธันวาคม 2006)    การวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืช เครื่องปรุงอาหารไทยเพื่อการส่งออก 1 (ฉบับที่ 78 เดือนพฤศจิกายน 2006)    อาหารไทยและสำรับอาหารเพื่อสุขภาพ 2 (ฉบับที่ 77 เดือนตุลาคม 2006)    อาหารไทยและสำรับอาหารเพื่อสุขภาพ 1 (ฉบับที่ 76 เดือนกันยายน 2006)    รูปแบบการสร้างระบบธุรกิจร้านอาหารไทยมืออาชีพ (ต่อ) (ฉบับที่ 75 เดือนสิงหาคม 2006)    รูปแบบการสร้างระบบธุรกิจร้านอาหารไทยมืออาชีพ (ฉบับที่ 74 เดือนกรกฎาคม 2006)    ผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากข้าว พร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (ฉบับที่ 73 เดือนมิถุนายน 2006)    รู้เขา รู้เรา เรียนรู้รสนิยมการบริโภค อาหารไทยของชาวยุโรป สร้างผลิตภัณฑ์โดนใจผู้บริโภค (ฉบับที่ 72 เดือนพฤษภาคม 2006)    น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว ข้าวเหนียวถั่วดำ อาหารท้องถิ่นไทย มีดีต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 71 เดือนเมษายน 2006)    อาหารไทยควบคุมน้ำหนัก (ฉบับที่ 70 เดือนมีนาคม 2006)    การส่งเสริมอาหารไทยสู่โลก (ฉบับที่ 69 เดือนกุมภาพันธ์ 2006)
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 19
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านอาหารไทย < name="1" id="1" method="get" ="">ค้นหา    สารบบ Keyword: < name="keyword" id="keyword" value="" ="text"> < name="Submit" value="Search" ="submit"> โครงการจัดทำตำรับมาตราฐานอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน (ผู้เยี่ยมชม3952) เจ้าของโครงการ/ผู้วิจัย : อำพร แจ่มผล , อบเชย วงศ์ทอง ,สุจิตตา เรืองรัศมี ,ทิพวรรณ ดวงปัญญา   ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ (ผู้เยี่ยมชม7241) เจ้าของโครงการ/ผู้วิจัย : อบเชย วงศ์ทอง และสุจิตตา เรืองรัศมี   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน (ผู้เยี่ยมชม4267) เจ้าของโครงการ/ผู้วิจัย : สุรี ขันธรักษวงศ์ และนิตยา ภังคานนท์   ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านในอาหารเหนือและอาหารอีส าน (ผู้เยี่ยมชม5564) เจ้าของโครงการ/ผู้วิจัย : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะฯ)   คุณค่าอาหารไทยเพื่อสุขภาพ (ผู้เยี่ยมชม15229) เจ้าของโครงการ/ผู้วิจัย : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (สมศรี เจริญเกียรติกุล และคณะฯ)   การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ : อาหารสูตรกะทิ (ผู้เยี่ยมชม6744) เจ้าของโครงการ/ผู้วิจัย : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิสิฐ จะวะสิต และคณะฯ)   ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคสมุนไพรในอาหารไทยของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร (ผู้เยี่ยมชม4194) เจ้าของโครงการ/ผู้วิจัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สิริลักษณ์ สุวรรณ)   การพัฒนาน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนบนมือแบบสำเร็จรูปสำหรับผู้ปร ะกอบการด้านอาหาร (ผู้เยี่ยมชม3315) เจ้าของโครงการ/ผู้วิจัย : ชุติมา วิไลพันธ์ และคณะฯ   บทบาทผู้ประกอบอาหารไทยในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครต่อการอนุรักษ์ และเผยแพร่อาหารไทย (ผู้เยี่ยมชม3452) เจ้าของโครงการ/ผู้วิจัย : คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม)   บทบาทอาจารย์อาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต่อการอนุรักษ์อาหารไทย (ผู้เยี่ยมชม4159) เจ้าของโครงการ/ผู้วิจัย : คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม)  
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 18
Main Menu < ="text/" ="1.2" src="http://www.thaifoodtoworld.com/home/mainmenu2_th.js">หน้าแรกงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารไทยบทความเกี่ยวกับอาหารไทยโครงการครัวไทยสู่โลกอาหารไทยธุรกิจร้านอาหารไทยการอบรมและสัมมนากระดานสนทนาร้านอาหารไทยในต่างแดนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยสื่อมัลติมีเดีย ร้านอาหารไทยในต่างแดน thaiichi koestraat 8, NL Thai House 616 South First St. Mount Vernor, WA 98273, US บทสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์คุณจิตวิภา สุขพิทักษ์สกล Chitvipas Sakpituksakul. Minister Counselur (Commercial). Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassyin Vienna. Main Menu < ="text/" ="1.2" src="http://www.thaifoodtoworld.com/home/mainmenu2_th.js">หน้าแรกงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารไทยบทความเกี่ยวกับอาหารไทยโครงการครัวไทยสู่โลกอาหารไทยธุรกิจร้านอาหารไทยการอบรมและสัมมนากระดานสนทนาร้านอาหารไทยในต่างแดนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยสื่อมัลติมีเดีย
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 17
http://www.thaifoodtoworld.com/home/index.php < direction="left" scrollamount="1" scrolldelay="10" loop="1" ="slide" style="caption-side: left;" truespeed="" width="400">ข่าวสารครัวไทยสู่ครัวโลก สวทช.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหาร” วท.เปิดตัว ข้าวกล้องงอก กาบาไรซ์ ประมวลภาพกิจกรรม Thai Healthy Food Cooking Class ระหว่างวันที่ 3 - 11 พฤศจิกายน 2551 Thai Healthy Food Cooking Class Program On November 3 – 8, 2008 อ่านข่าวอื่น ๆ < direction="left" scrollamount="1" scrolldelay="10" loop="1" ="slide" style="caption-side: left;" truespeed="truespeed" width="200"> ข้อมูลล่าสุด หนังสือ การ์ดูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อาหารไทยปลอดภัยเด็กไทยแข็งแรง (Electronic Book for Healthy Children) (28 พฤษภาคม 2552 - 19:46) Healthy Food from the Thai Kitchen (International Version) (7 พฤศจิกายน 2551 - 09:05) Downlond Questionnaire Word file (3 พฤศจิกายน 2551 - 13:11) Downlond Questionnaire PFD file (31 ตุลาคม 2551 - 15:37) The Health Benefits of Thai Food (International Version) (30 ตุลาคม 2551 - 09:27) The Health Benefits of Thai Food (Thai Version) (30 ตุลาคม 2551 - 09:27) กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยที่เป็นเลิศในสหรัฐอเมริกา(ร้านทะเลทราย) (20 พฤษภาคม 2551 - 09:38) กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยที่เป็นเลิศในสหรัฐอเมริกา(ร้านอรุณ) (20 พฤษภาคม 2551 - 09:38) กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยที่เป็นเลิศในสหรัฐอเมริกา(Best Practices Case Study of Thai Restaurants in USA) (14 พฤษภาคม 2551 - 14:46) แบบแผ่นรองจาน (สีเขียว) (14 กันยายน 2550 - 01:31) http://www.thaifoodtoworld.com/home/index.php
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 16
  รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.323/2547 แกงไตปลาแห้ง    
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 15
ขอแสดงความชื่นชม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415 E-mail : [email=thaistan@tisi.go.th]thaistan@tisi.go.th[/email]
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 14
ขายหัวเราะอาหารไทย ท่องเที่ยวชิม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทัวร์กิน ทัวร์เปิบ ... ทัวร์น้ำลาย๖
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 13
มหานครอาหารไทย (Thai Foods Metropolitan) จะต้องรวมถึง ชุมชนอาหารไทยทุกภาค (Thai Foods Community) ประมาณว่า  One Stop Service นิคมอุตสาหกรรมอาหารไทย โรงเรียนอาหารไทย ธุรกิจ แปรรูป บรรจุภัณฑ์อาหารไทย ฯลฯ ก็ทำกันอยู่แล้ว แต่ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคิด บรรษัทข้ามชาติธุรกิจอาหารไทย บรรษัทข้ามชาติอุตสาหกรรมอาหารไทย คลัสเตอร์อาหารไทย หลักสูตรอาหารไทย วิจัยอาหารไทย สืบค้นทางโบราณคดีที่มาของอาหารไทย ตำรับอาหรแต่ละชนิดมีที่มาอย่างไรเมื่อร้อย พันปีก่อน อาจพบตำรับอาหารมหัศจรรย์ อาทิ ตำรับอาหารที่ใครๆกินแล้ว กินแล้วรู้สึกรักชาติชื่นชมชาติ ชื่นชมในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย ตำรับอาหารที่คนกินต้นตำรับกินแล้วขายชาติ ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านแบบว่าตามไปดูประวัติชีวิต(Life History)ขุดคุ้ยชีวิตความเป็นอยู่ของคนขายชาติว่าแต่ละมื้อของช ีวิตกินอะไรเข้าไปจึงได้ทรยศแผ่นดินเกิด ลวงโลก ตำรับอาหารกินแล้วแบะๆแฉะๆสมองกลวง ใช่ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่าน จุดพลุเถอะ ปุ  ปุ ปุ...สำนึกแห่งมโนธรรมหายไปไหน ตำรับอาหารประเทืองปัญญา เปิบพิสดาร กินแล้วคิดเป็นไท กล้าคิดทะลุโลก กล้าแข่งขัน กล้าสู้ กล้าเชิดหน้าสู้โลก ตำรับอาหาร ฯลฯ   ตำรับอาหารกินแล้วสมอายุ ตามวัย ตามฤดูกาล ตามกาละเทศะ  ตำรับอาหารแห่งปัญญา ตำรับอาหารที่เป็นทรัพย์สินแห่งปัญญา มรดกวัฒนธรรมไทย   คิดฝัน เช่น   เมื่อชาวโลก กว่าหกพันล้านคนที่ท่องเที่ยวไทย เดินมาไทย หรือชมกิจกรรมชีวิต ลีลาชีวิตการกินผ่านสื่อมวลชน เข้าไปในมหานครอาหารไทยจะต้องได้ชื่นชมศิลปไทย ศิลปะอาหารไทย ตระการตา น่ากิน น่าชิม น่าลิ้มลอง น่าหยิบกลับบ้านเป็นของฝากของที่ระลึก ตำราหารไทย ภาพวิจิตรศิลป์ อาหารไทย ครัวไทย ฯลฯ   ถากถาง กันซึ่งหน้า จะเป็น ดีทรอยท์แห่งเอเชีย ลงทุนจัง หนับหนุน กันหนุบหนับ วิจงวิจัย สอนสั่งราคาแพงลิบลิ่ว วางแผน จิ้มก้อง ฯลฯ สารพัด V.S. แต่จะเป็นครัวไทยครัวโลกลงทุนไปเท่าใด (ผาย)ลมปากไปเท่าใด ยาหอมยาลม ยาดมยาหม่อง ทาถูๆ ชุดแม่ครัวไทย เครื่องครัวไทย เครื่องปรุงไทย ตำราแสดงวิธีการกินอย่างมีวัฒนธรรมไทย นิทรรศการอาหารไทย สาธิตอาหารไทย สร้างไว้เป็นสถานี ภาพยนต์อาหารไทย เพลงอาหารไทย ลำตัดอาหารไทย จำอวด ตลก อาหารไทย ขายหัวเราอาหารไทย ประกวดภาพอาหารไทย ประกวดภาพถ่ายอาหารไทย ประกวดแม่ครัวไทยแห่งชาติ   ฯลฯ   ทำกันอยู่แล้วทั้งนั้น แต่ทำไม ทำเล็กๆ ไม่ทำใหญ่ๆ   ท่องเที่ยวชิม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทัวร์กิน ทัวร์เปิบ ...ทัวร์น้ำลาย๖
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 12
กระบวนการคิดทะลุโลก มี หรือยัง? เช่น มหานครอาหารไทย (Thai Foods Metropolitan)   ชุมชนอาหารไทยทุกภาค (Thai Foods Community) English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates] metropolitan [ADJ] แห่งเมืองหลวง, See also: เกี่ยวกับเมืองหลวง, เกี่ยวกับเมืองใหญ่, เกี่ยวกับเมืองสำคัญ, Syn. urban, civic, Ant. rural; country; village metropolitan [ADJ] เกี่ยวกับเมืองหลวง metropolitan [N] ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่, See also: คนเมืองหลวง, Syn. provincial English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates] metropolitan (มิทระพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองเอก (เมืองขนาดใหญ่,นครหลวง,เมืองศูนย์กลางการค้าหรืออื่น ๆ) . n. ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ English-Thai: Nontri Dictionary metropolitan (adj) เกี่ยวกับพระนคร,เกี่ยวกับนครหลวง metropolitan (n) ชาวพระนคร,ชาวเมืองใหญ่ เฟ้น หา  สถาปนิกมือทอง...ออกแบบ...อาคารเครื่องแกง อาคารปลาร้า อาคารกะปิ  ศูนย์ฝึกแม่ครัวหัวป่าก์ อัฒจรรย์ชื่นชมประกวดอาหารประจำวันสำคัญ วันกินแห่งชาติ วันโภขนาการแห่งชาติ วันอาหารชนชั้นนำ วันอาหารนำเข้า วันอาหารโบราณ วันอาหารคนชรา วันอาหารคนข้างนอกสุกใสข้างในเป้นโพรง วันอาหารนัการเมืองที่ชอบตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ วันนักการเมืองนำเข้าสาญพันธุ์สองสัญชาติในร่างเดียวกัน  หอประวัติศาสตร์แม่ครัวหัวป่า  พิพิธภัณฑ์นักกิน นักชิม นักเขียนชื่นชมอาหารไทย  อาหารไทยในวรรณคดี อาหารไทยในนิทานปุรัมปุรา ฯลฯ   สนามเด็กเล่น ร้าทำขนมจีนน้ำยา  ฯลฯ   การคมนาคม ขนส่ง ถนนเครื่องแกง ถนนตำบักหุ่ง ถนนน้ำปูดู ถนนน้ำพริหนุ่ม ถนนแกงน้ำเคย ถนนแกงฮังเล  ชุมทางใส้อั่ว  คลองก๋วยเตียวเรือ   นักผังเมือง   ศิลปินนักกิน นักชวนกิน นักวาด จิตกร สะท้อนคุณค่าอาหารไทย
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 11
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 10
http://www.thaicuisinenetwork.com/search.php แสดงผลการค้นหาอาหารที่มีคำว่า " " ใน " ใต้ "  พบรายการอาหารทั้งหมด :   74  รายการ หน้า 2 / 4 รูปเล็ก รายชื่ออาหาร อาหารภาค หมวดอาหาร ประเภท มีสูตร/ไม่มีสูตร รูปเล็ก แกงหมูกับลูกเหรียง ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงหอยขม ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงหอยแครงใบชะพลู ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก ไก่ต้มขมิ้น ใต้ อาหารคาว ต้ม รูปเล็ก ขนมขี้มอด ใต้ อาหารหวาน ขนม รูปเล็ก ขนมไข่ปลา ใต้ อาหารหวาน ทอด รูปเล็ก ขนมโค ใต้ อาหารหวาน ต้ม รูปเล็ก ขนมโคน้ำ ใต้ อาหารหวาน ต้ม รูปเล็ก ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก ขนมดีซำ ใต้ อาหารหวาน ทอด รูปเล็ก ขนมบ้า ใต้ อาหารหวาน ทอด รูปเล็ก ขนมมด ใต้ อาหารหวาน ขนม รูปเล็ก ขนมลา ใต้ อาหารหวาน ทอด รูปเล็ก ขนมหัวล้าน ใต้ อาหารหวาน ขนม รูปเล็ก ข้าวฟ่างกวน ใต้ อาหารหวาน กวน รูปเล็ก ข้าวยำคลุก ใต้ อาหารคาว อาหารจานเดียว รูปเล็ก ข้าวยำ ใต้ อาหารคาว อาหารจานเดียว รูปเล็ก เคยคั่ว ใต้ อาหารคาว เครื่องจิ้ม รูปเล็ก ต้มกะทิเนื้อหนาง ใต้ อาหารคาว ต้ม รูปเล็ก ต้มเค็มกะทิ ใต้ อาหารคาว ต้ม Page 2 / 4 http://www.thaicuisinenetwork.com/search.php ................... http://www.thaicuisinenetwork.com/search.php?act=displaydeta il&id=056 ชื่ออาหาร ข้าวยำ   ( 056 ) ชื่อภาษาอังกฤษ Khao Yam (Rice Salad) หมวดอาหาร อาหารคาว ชนิดอาหาร อาหารจานเดียว คุณลักษณะ ข้าวยำ เป็นอาหารจานเดียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ ข้าวยำประกอบด้วยข้าวสวยเป็นหลัก คลุกเคล้ากับผักนานาชนิด ผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยว เช่น มะม่วงดิบสับ ส้มโอ กุ้งแห้งป่น มะพร้าวคั่ว พริกขี้หนูแห้งป่น ราดด้วยน้ำบูดูชนิดหวาน มีสูตร Y รายละเอียดเพิ่มเติม  เครื่องปรุง   ลำดับที่ วัตถุดิบ น้ำหนัก(กรัม) สูตรตวง ปริมาณ ต้นทุนวัตถุดิบ 1 บูดูชนิดเค็ม 60 1/4 ถ้วยตวง 2.50 บาท 2 น้ำตาลปี๊บ 150 1/2 ถ้วยตวง + 1 ช้อนโต๊ะ 3 บาท 3 ข่า บุบ 30 2 ช้อนโต๊ะ 2 บาท 4 ตะไคร้ บุบ 10 2 ช้อนโต๊ะ 2 ต้น 0.25 บาท 5 ใบมะกรูด 2 1 ช้อนโต๊ะ 5 ใบ 6 ข้าวเจ้า สวย 265 2 ถ้วยตวง 2.50 บาท 7 ถั่วฝักยาว ซอย 50 1/2 ถ้วยตวง 1 บาท 8 ส้มโอ ยีให้ร่วน 112 1 ถ้วยตวง 3 บาท 9 ตะไคร้ ซอย 20 4 ช้อนโต๊ะ 0.50 บาท 10 ใบมะกรูด ซอย 6 2 ช้อนโต๊ะ 11 ถั่วงอก 70 1 1/2 ถ้วยตวง 2 บาท 12 แตงกวา ซอย 60 1/2 ถ้วยตวง 0.30 บาท 13 ใบชะพลู ซอย 5 1/4 ถ้วยตวง 14 มะพร้าว ขูด คั่วให้เหลือง 31 1/2 ถ้วยตวง 0.75 บาท 15 กุ้งแห้ง ป่น 40 1/2 ถ้วยตวง 14 บาท 16 พริกป่น 5 1 ช้อนชา  อุปกรณ์   อุปกรณ์การเตรียม อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์จัดแต่ง/รับประทาน อุปกรณ์บริการ 1 มีด 2 เขียง 3 กระทะ 4 ตะหลิว 5 หม้อ 6 ทัพพี 7 อ่างผสม 8 กระชอน 9 ถ้วยตวง 10 ช้อนตวง 11 เครื่องชั่ง 12 ถ้วยตวงของเหลว 1 หม้อ 2 เตาแก๊ส 3 อ่างผสม 4 กระชอน 1 จาน 2 ช้อน 3 ส้อม 1 จาน  เวลาในการเตรียม :   20นาที  เวลาในการปรุง :   30นาที  วิธีทำ   ลำดับที่ ภาพประกอบ คำอธิบาย 1 นำน้ำบูดูใส่หม้อตั้งไฟ ใส่น้ำ ? ถ้วย ใส่ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูดเคี่ยวน้ำตาล เคี่ยวให้ข้น PA243727 2 กรองเอาแต่น้ำ 3 ผสมส่วนผสมทุกอย่าง 4 ราดด้วยน้ำบูดู  ปริมาณเสริฟ :   4ที่  เทคนิคการประกอบ :     ผักที่ใช้อาจเป็นผักชนิดอื่นแทนได้ เช่น เม็ดกระถิน เกสรชมพู่ ใช้มะม่วงดิบสับเป็นเส้น ๆ มะดันสับเป็นเส้น ๆ แทนส้มโอได้  คุณค่าทางอาหารต่อ 1 ตำรับ :     Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL พลังงาน   กิโลแคลอรี เส้นใยอาหาร  กรัม คาร์โบไฮเดรต  กรัม วิตามิน เอ  ไมโครกรัม (RE) ไขมัน  กรัม เหล็ก  มิลลิกรัม โปรตีน  กรัม แคลเซียม  มิลลิกรัม   [ กลับไปหน้ารายการ ]   http://www.thaicuisinenetwork.com/search.php?act=displaydeta il&id=056
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 9
ชื่ออาหาร ส้มตำมะละกอ (ตำไทย)   ( 019 ) ชื่อภาษาอังกฤษ SOM TAM MALAKOR (PAPAya Salad) หมวดอาหาร อาหารคาว ชนิดอาหาร ตำ คุณลักษณะ เป็นอาหารว่างของชาวภาคกลาง ที่มีพื้นเพมาจากภาคอีสาน รสชาติของส้มตำไทย จะไม่ออกรสเค็มเหมือนส้มตำปูปลาร้า แต่จะออกรสหวาน เปรี้ยว เค็ม 3 รส มีสูตร Y รายละเอียดเพิ่มเติม  เครื่องปรุง   ลำดับที่ วัตถุดิบ น้ำหนัก(กรัม) สูตรตวง ปริมาณ ต้นทุนวัตถุดิบ 1 มะละกอดิบ 140 1 ถ้วยตวง 2 บาท 2 พริกขี้หนู สด 10 1 ช้อนโต๊ะ 5 เม็ด 0.25 บาท 3 กระเทียม 12 1 ช้อนโต๊ะ 0.25 บาท 4 ถั่วฝักยาว 40 1/2 ถ้วยตวง 2 ฝัก 0.75 บาท 5 มะเขือเทศ ลูกเล็ก (ผ่าครึ่ง) 70 1/2 ถ้วยตวง 4 ลูก 1 บาท 6 น้ำปลา 12 1 ช้อนโต๊ะ 0.25 บาท 7 น้ำตาลปี๊บ 18 1 ช้อนโต๊ะ 0.25 บาท 8 น้ำมะนาว 48 1/4 ถ้วยตวง 1 ลูก 4 บาท 9 กุ้งแห้ง 15 1 ช้อนโต๊ะ 13.75 บาท 10 ถั่วลิสง คั่ว 11 1 ช้อนโต๊ะ 0.25 บาท  อุปกรณ์   อุปกรณ์การเตรียม อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์จัดแต่ง/รับประทาน อุปกรณ์บริการ 1 มีด 2 เขียง 3 กระทะ 4 ตะหลิว 5 ถ้วยตวง 6 ช้อนตวง 7 เครื่องชั่ง 8 ถ้วยตวงของเหลว 9 กะละมัง 10 จาน 1 ครก 2 ช้อนชิม 1 จาน 1 จาน  เวลาในการเตรียม :   10 นาที  เวลาในการปรุง :   3 นาที  วิธีทำ   ลำดับที่ ภาพประกอบ คำอธิบาย 1 เตรียมส่วนผสม ส้มตำมะละกอ 2 โขลกพริกกับกระเทียมเบา ๆ ใส่ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ 3 ปรุงรส 4 ใส่มะละกอ ตำเบา ๆ ให้รสชาติเข้าเส้นมะละกอ ใส่กุ้งแห้ง ถั่วลิสง ตำพอเข้ากัน ตักใส่จาน รับประทานกับผักสดต่าง ๆ เช่น ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี ผักบุ้งไทย  ปริมาณเสริฟ :   2 ที่  เทคนิคการประกอบ :     ถั่วลิสงควรคั่วใหม่ ๆ เลาะเปลือกออก และตำเบา ๆ ถ้าตำแหลกมากจะทำให้ส้มตำน้ำขุ่น  คุณค่าทางอาหารต่อ 1 ตำรับ :     พลังงาน   กิโลแคลอรี เส้นใยอาหาร  กรัม คาร์โบไฮเดรต  กรัม วิตามิน เอ  ไมโครกรัม (RE) ไขมัน  กรัม เหล็ก  มิลลิกรัม โปรตีน  กรัม แคลเซียม  มิลลิกรัม   [ กลับไปหน้ารายการ ] แสดงผลการค้นหาอาหารที่มีคำว่า " " ใน " อีสาน "  พบรายการอาหารทั้งหมด :   106  รายการ หน้า 5 / 6 รูปเล็ก รายชื่ออาหาร อาหารภาค หมวดอาหาร ประเภท มีสูตร/ไม่มีสูตร รูปเล็ก ลาบปลาดุก อีสาน อาหารคาว ลาบ รูปเล็ก ลาบเป็ด อีสาน อาหารคาว ลาบ รูปเล็ก ลาบหมู อีสาน อาหารคาว ลาบ รูปเล็ก ส้มตำกล้วย อีสาน อาหารคาว ตำ รูปเล็ก ส้มตำถั่วฝักยาว อีสาน อาหารคาว ตำ รูปเล็ก ส้มตำมะละกอ (ตำไทย) อีสาน อาหารคาว ตำ รูปเล็ก ส้มปลาจ่อม อีสาน อาหารคาว เครื่องจิ้ม รูปเล็ก ส้มหมู อีสาน อาหารคาว เครื่องเคียง รูปเล็ก เสือร้องไห้ อีสาน อาหารคาว ย่าง รูปเล็ก ไส้กรอกอีสาน อีสาน อาหารคาว ทอด รูปเล็ก หนังเค็ม อีสาน อาหารคาว ปิ้ง รูปเล็ก หมกกบ อีสาน อาหารคาว นึ่ง รูปเล็ก หมกไก่ใส่หัวปลี อีสาน อาหารคาว นึ่ง รูปเล็ก หมกเครื่องในไก่ อีสาน อาหารคาว นึ่ง รูปเล็ก หมกเห็ดขอนขาว อีสาน อาหารคาว นึ่ง รูปเล็ก หม้ำหมู อีสาน อาหารคาว ทอด ย่าง รูปเล็ก หม่ำ อีสาน อาหารคาว ทอด รูปเล็ก ห่อหมกหน่อไม้ อีสาน อาหารคาว นึ่ง รูปเล็ก อ่อมกบ อีสาน อาหารคาว ต้ม รูปเล็ก อ่อมไก่ อีสาน อาหารคาว ต้ม Page 5 / 6http://www.thaicuisinenetwork.com/search.php
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 8
http://www.thaicuisinenetwork.com/search.php?act=displaydeta il&id=061 ชื่ออาหาร แกงไตปลา   ( 061 ) ชื่อภาษาอังกฤษ Kaeng Tai Pla หมวดอาหาร อาหารคาว ชนิดอาหาร แกง คุณลักษณะ ป็นแกงที่มีลักษณะน้ำข้น สีน้ำตาลเข้ม มีส่วนผสมหลักของไตปลาและน้ำพริกแกงคั่ว นิยมใช้ไตปลาช่อน ไตปลาทู ใส่ผักหลายชนิดเป็นส่วนประกอบ ปรุงรสด้วยส้มแขก รับประทานคู่กับข้าวสวย หรืออาจใช้รับประทานกับขนมจีน มีรสเผ็ดเค็มและเปรี้ยวเล็กน้อย มีสูตร Y รายละเอียดเพิ่มเติม  เครื่องปรุง   ลำดับที่ วัตถุดิบ น้ำหนัก(กรัม) สูตรตวง ปริมาณ ต้นทุนวัตถุดิบ 1 พริกขี้หนู แห้ง 5 1/4 ถ้วยตวง 30 เม็ด 0.25 บาท 2 ขมิ้น 10 2 ช้อนชา 0.50 บาท 3 ตะไคร้ 27 1/4 ถ้วยตวง 2 ต้น 0.25 บาท 4 พริกไทย เม็ด 10 2 ช้อนโต๊ะ 2 บาท 5 กระเทียม 30 2 ช้อนโต๊ะ 5 กลีบใหญ่ 0.75 บาท 6 เกลือป่น 3 1 ช้อนชา 7 กะปิ 12 2 ช้อนชา 1.75 บาท 8 ใบมะกรูด 2 2-3 ใบ 9 ไตปลา 310 1 ถ้วยตวง 9 บาท 10 มะเขือ 140 1 ถ้วยตวง 1.50 บาท 11 หน่อไม้ 140 1 ถ้วยตวง 5.50 บาท 12 ถั่วฝักยาว 140 1 ถ้วยตวง 1.50 บาท 13 ฟักทอง 120 1 ถ้วยตวง 2.50 บาท 14 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 30 1/4 ถ้วยตวง 4 บาท 15 ปลาทู ย่าง 120 1/2 ถ้วยตวง 6.25 บาท 16 ส้มแขก 3 1 ช้อนชา 3 ชิ้น 0.50 บาท 17 มะขามเปียก 12 1 ช้อนโต๊ะ 2 บาท  อุปกรณ์   อุปกรณ์การเตรียม อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์จัดแต่ง/รับประทาน อุปกรณ์บริการ 1 อ่างผสม 2 ถาด 3 มีด 4 เขียง 5 ครกพร้อมลูกครก 6 ถ้วยตวง 7 เครื่องชั่ง 8 ช้อนตวง 9 ถ้วยตวงของเหลว 1 หม้อ 2 ทัพพี 3 กระชอน 4 เตาหุงต้ม 1 ชาม 2 จานรอง 1 ชาม 2 จานรอง  เวลาในการเตรียม :   30นาที  เวลาในการปรุง :   20นาที  วิธีทำ   ลำดับที่ ภาพประกอบ คำอธิบาย 1 โขลกน้ำพริกแกงให้ละเอียด ต้มน้ำ 3 ถ้วย พอเดือดใส่ไตปลา ใส่ตะไคร้ ใบมะกรูด ยกลง กรองเอาแต่น้ำ นำน้ำปลาตั้งไฟ ใส่พริกแกง ตั้งไฟจนเดือดอีกครั้ง 2 ใส่เนื้อปลาทูย่าง 3 ใส่มะเขือ หน่อไม้ ฟักทอง ถั่วฝักยาว และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ใส่ส้มแขก รอเดือดอีกครั้ง ยกลง  ปริมาณเสริฟ :   5ที่  เทคนิคการประกอบ :     พริกไทยเม็ดที่ใช้ควรเป็นพริกไทยดำ การทำแกงไตปลาต้องระวังเรื่องรสเค็ม เพราะไตปลาเค็มอยู่แล้ว ผักที่ใช้ใส่สามารถเลือกได้หลายอย่าง เช่น เม็ดขนุน มะละกอดิบ มะเขือพวง เป็นต้น  คุณค่าทางอาหารต่อ 1 ตำรับ :     Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/www/virtual/thaicuisinenetwork.com/htdocs/search.php on line 689Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/www/virtual/thaicuisinenetwork.com/htdocs/search.php on line 691 พลังงาน   กิโลแคลอรี เส้นใยอาหาร  กรัม คาร์โบไฮเดรต  กรัม วิตามิน เอ  ไมโครกรัม (RE) ไขมัน  กรัม เหล็ก  มิลลิกรัม โปรตีน  กรัม แคลเซียม  มิลลิกรัม   [ กลับไปหน้ารายการ ]  
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 7
http://www.thaicuisinenetwork.com/search.php?s_type=south แสดงผลการค้นหาอาหารที่มีคำว่า " " ใน " ใต้ "  พบรายการอาหารทั้งหมด :   74  รายการ หน้า 1 / 4 รูปเล็ก รายชื่ออาหาร อาหารภาค หมวดอาหาร ประเภท มีสูตร/ไม่มีสูตร รูปเล็ก กุ้งต้มหวาน / กุ้งต้มน้ำผึ้ง ใต้ อาหารคาว ต้ม รูปเล็ก กุ้งส้มนึ่ง ใต้ อาหารคาว นึ่ง รูปเล็ก แกงขี้ดี ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงไข่แมงดากับสับปะรด ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงคั่วปลาไหล ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงคั่วส้มหมูกับหยวกกล้วย ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงเคยปลาใส่ปลาย่าง ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงไตปลา ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงไตปลาใส่กะทิ ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงพริกกระดูกหมู ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงพริกหัวมันกับเห็ดแครง ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงพุงปลาน้ำข้น (แกงไตปลา) ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงเลียงปลีกล้วย (แกงเลียงหัวปลี) ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงเลียงสับปะรดกับปลาข้าวสาร ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงส้มปลากะพงกับสับปะรด (แกงเหลือง) ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงส้มมันขี้หนู (แกงเหลืองมันขี้หนู) ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงส้มระกำปลาข้างเหลือง ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงส้มส้มมุดปลาทู ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงส้มหน่อไม้ดอง (แกงเหลืองหน่อไม้ดอง) ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงส้มอ้อดิบ (แกงเหลือง) ใต้ อาหารคาว แกง Page 1 / 4   แสดงผลการค้นหาอาหารที่มีคำว่า " " ใน " ใต้ "  พบรายการอาหารทั้งหมด :   74  รายการ หน้า 2 / 4 รูปเล็ก รายชื่ออาหาร อาหารภาค หมวดอาหาร ประเภท มีสูตร/ไม่มีสูตร รูปเล็ก แกงหมูกับลูกเหรียง ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงหอยขม ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก แกงหอยแครงใบชะพลู ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก ไก่ต้มขมิ้น ใต้ อาหารคาว ต้ม รูปเล็ก ขนมขี้มอด ใต้ อาหารหวาน ขนม รูปเล็ก ขนมไข่ปลา ใต้ อาหารหวาน ทอด รูปเล็ก ขนมโค ใต้ อาหารหวาน ต้ม รูปเล็ก ขนมโคน้ำ ใต้ อาหารหวาน ต้ม รูปเล็ก ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ ใต้ อาหารคาว แกง รูปเล็ก ขนมดีซำ ใต้ อาหารหวาน ทอด รูปเล็ก ขนมบ้า ใต้ อาหารหวาน ทอด รูปเล็ก ขนมมด ใต้ อาหารหวาน ขนม รูปเล็ก ขนมลา ใต้ อาหารหวาน ทอด รูปเล็ก ขนมหัวล้าน ใต้ อาหารหวาน ขนม รูปเล็ก ข้าวฟ่างกวน ใต้ อาหารหวาน กวน รูปเล็ก ข้าวยำคลุก ใต้ อาหารคาว อาหารจานเดียว รูปเล็ก ข้าวยำ ใต้ อาหารคาว อาหารจานเดียว รูปเล็ก เคยคั่ว ใต้ อาหารคาว เครื่องจิ้ม รูปเล็ก ต้มกะทิเนื้อหนาง ใต้ อาหารคาว ต้ม รูปเล็ก ต้มเค็มกะทิ ใต้ อาหารคาว ต้ม Page 2 / 4 http://www.thaicuisinenetwork.com/search.php
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 6
http://www.thaicuisinenetwork.com/ < name=1 =search.php method=post> < name=search_word> < =image height=31 width=30 src="http://www.thaicuisinenetwork.com/images/index_13.gif" align=middle border=0 name=imageField>     < src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" =text/> < =text/> _uacct = "UA-1985156-1"; urchinTracker();
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 5
  ฯลฯ ผศ.ศรีสมร คงพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย และ ผอ.โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ บอกว่า น้ำพริกเป็นอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทย อันเป็นองค์รวมของอาหารสุขภาพ โดยพริกช่วยให้เจริญอาหาร ส่วนเครื่องแนมที่เป็นผักนานาชนิดนั้น ยิ่งทำให้กินได้เยอะ เพราะผักต่างชนิดกันก็ทำให้รับรู้รสของน้ำพริกแตกต่างกัน นี่คือเสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติในอาหารไทย ที่มีความหวาน เปรี้ยว เค็มและเผ็ดโดยไม่ต้องเติมเครื่องปรุงมากมาย ดังนั้น คำกล่าวที่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกแล้วสวยนั้นเป็นความจริงแน่นอน “ ไม่เพียงแต่เป็นอาหารสุขภาพที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ เท่านั้น อาหารไทยยังมีสรรพคุณทางยาเป็นอย่างดี จากเครื่องเทศในแกง หรือส่วนประกอบของน้ำพริกผัด เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม กระชาย มะเขือพวง มะขาม ฯลฯ” “ยกตัวอย่างน้ำพริกแค่ถ้วยเดียวให้คุณค่าทางโภชนาการที่ครบ แต่ถ้ากินแนมคู่กับผักต่างๆ โดยเฉพาะผักพื้นบ้าน เช่น เพกา มะเขือ มะระขี้นกขมิ้นอ่อน ผักบุ้ง สะตอ ยิ่งได้ประโยชน์ ผักพื้นบ้านมีคุณค่าทางสมุนไพรมีวิตามินเอ วิตามินซี และมีเส้นใย ช่วยให้ระบบย่อยและขับถ่ายดี ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณผ่องใส สารเบต้าแคโรทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคที่เกิดจากการบริ โภคผิดลักษณะ เช่น มะเร็ง เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง และริดสีดวงทวาร” ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารให้ข้อมูล ...และด้วยสภาพอากาศบ้านเราที่เป็นเมืองร้อน แน่นอนว่าอาหารไทยต้องมีส่วนประกอบเป็นพริกเป็นหลัก นี่เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของคนโบราณที่นำสรรพคุณทางยาของพริกมา ใช้อย่างชาญฉลาด โดยอาศัยความเผ็ดร้อนของพริกขับเหงื่อให้ออก เนื้อตัวจะได้ไม่เหนียว ทำให้สบายเนื้อสบายตัว “ หากเราไปเยือนพื้นถิ่นใดก็ต้องรับประทานอาหารของคนที่นั่นด้วยถ ้าอยากให้ร่างกายสบายเป็นปกติ ร่างกายจะได้นำมาใช้ปรับตัวได้” ผศ.ศรีสมร แนะนำ นอกจากนี้ ถ้าสังเกตจะเห็นอีกว่าของอยู่ของกินบ้านเรามีมาตามฤดูกาล ตำรับที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงทั้ง 12 เดือนจึงมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะสร้างเมนูหลากหลายให้กับข้าวไทย นับตั้งแต่ประเภทแกง เครื่องแนม ปิ้ง ย่าง ทอด นึ่ง ผัด ยำ พล่า เครื่องจิ้ม อาหารจานเดียว อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่า หน้าหวัดจะไม่มีผลไม้แก้หวัด หรือหน้าร้อนจะไม่มีผลไม้หรือเครื่องดื่มดับร้อนและหน้าหนาวจะไ ม่มีอาหารเพิ่มความอุ่นให้ร่างกาย ... นี่คือคุณค่าของอาหารไทยที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่ทราบความจริ ง น้ำพริกไข่ปูอาหารสุขภาพที่แนมด้วยผักหลากชนิด http://pcoc.moc.go.th/pcocsys/uploadfile/71/pdf/%E0%B8%95%E0 %B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 .pdf
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 4
http://pcoc.moc.go.th/pcocsys/uploadfile/71/pdf/%E0%B8%95%E0 %B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 .pdf   สังคายนา 3,386 ตำรับไทย “ไม่ใช่แค่เผ็ด แต่มีทีเด็ดที่สุขภาพ” พริก พระเอกของอาหารไทย “กินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงาม งามล้ำเกินใคร…” “กินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะ ถึงได้สะได้สวย บ้านน้องใช่ร่ำใช่รวย มีแต่กุ้งแต่หอย เก็บผักตักน้ำตามประสา...” เสียงคลอเพลงจากเครื่องเล่นเพลงดังต่อกันระหว่างเพลง กินอะไรถึงสวย และเพลงกินข้าวกับน้ำพริกแว่วมาบอกอารมณ์ของผู้เปิดเพลงสอดประส านกับเสียงตำน้ำพริกของครัวข้างๆ กลิ่นหอมของน้ำพริกกะปิโชยมาแตะจมูก ในใจก็นึกถึงเนื้อความถ้อยคำในเพลง กับเรื่องราวที่เพิ่งได้รับได้ยินมา เครื่องแกงต้มยำที่เปี่ยมด้วยสรรพคุณทางยา อย่างไรก็ตาม ในยุคโลกาภิวัตน์ที่อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย ทำให้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่สนใจในอาหารไทยพื้นบ้านเท่าใดนัก และหันไปเสพติดกับรสชาติของอาหารฟาสต์ฟูดจากเมืองฝรั่งแทน ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว อาหารไทยพื้นบ้านเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างยิ่ง มิหนำซ้ำรสชาติในยุคปัจจุบันยังแปรเปลี่ยนออกไปจากเดิมที่บรรพบ ุรุษได้คิดค้นเอาไว้อีกด้วย ** น้ำพริก ภูมิปัญญาอาหารไทย ผศ.ศรีสมร คงพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย และ ผอ.โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ บอกว่า น้ำพริกเป็นอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทย อันเป็นองค์รวมของอาหารสุขภาพ โดยพริกช่วยให้เจริญอาหาร ส่วนเครื่องแนมที่เป็นผักนานาชนิดนั้น ฯลฯ
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 3
เรื่องเล่า หลายปีก่อน...ผมมีโอกาส เดินเลียบ ลัดเลาะ ถนนด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ริมรั้ว ว่างั้นเถอะ ผมได้เห็น แกงไตปลา ใส่ถุง สองชั้น ...จำนวนจำกัด ...และเพียรพยายามเป็นลูกค้า ขาประจำ...แต่ไม่ถาวร เมื่อทานกับ ข้าวสวยร้อนๆ   เมื่อข้าวร้อนๆกับแกงคลุกกันสีขาวตัดกับสีขมิ้นแกงไตปลาในช้อนพ อดีคำ ตกถึงลิ้น ต่อมรับรสทำงาน ...สัมผัสนั้น พี่น้องเอ้ย... เผ็ดถึงใจ รสเผ็ด พุ่งจี๊ด ...เอาเป็นว่าน้ำตาเล็ด ลิ้นระรัว ... ยิ้ม ในใจ-ยามหิวน้ำลายสอ...พยามบอก-ลิ้น-ว่า เผ็ด-แบบสมุนไพร ทน-เอาหน่อยนะ ...................................... อาหารไทย อาหารท้องถิ่น ผมเคยแอบชื่นชมที่เขาจัด ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ... หากยุทธศาสตร์ ครัวไทย ครัวโลก...ในฐานะแหล่งอาหารของโลก พืชอาหารทุกชนิด ตำรับอาหารไทยทุกชนิด ต้องนำมาจัดระเบียบเป็นห้องสมุดอาหาร แต่เป็นห้องสมุดแบบมีชีวิตชีวา ประมาณว่าในเนื้อที่ร้อยไร่ต้องตลบอบอวลไปด้วยอาหารนานาชนิดที่ มีในแผ่นดินไทย ให้หมุนเวียนกันเดือนลพจังหวัด ปีละจังหวัด ยังได้ ดีกว่าขยันจุดพลุบ้าบอคอแตก ทุกปี หาเหตุผลมาจุดพลุตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมลพิษอยู่ได้...สำนึกแห่ง มโนธรรมหายไปไหน ... อาหารในจาน พืช สัตว์ เครื่องปรุง...ฯลฯ สร้างงานสร้างอาชีพแบบลูกโซ่ไม่ต่างจากซัพพลายเชนของอุตสาหกรรม ขี้ข้ามหาอำนาจทั้งหลาย อุตสาหกรรมแบบหุ่นไม่ให้แต่ใจรัก...นี่ก็สี่สิบห้าสิบปีเข้านี่ แล้ว สำนักไอ้เสือคล้อย และพวกพ้อง ลูกขุนพลอยพยัก คุณEแอบ คนทรงเจ้า ขยันตอบสนองข้อเรียกร้องของมหาอำนาจทุนนิยมโลก สมองสะอาดของชนชั้นนำ
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 2
กลุ่มจินดา 221 ซ.นวมินทร์ 90 ถ.นวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-6082-7861 แกงไตปลาแห้ง ชื่อผลิตภัณฑ์ แกงไตปลาคั่วกลิ้ง สถานที่ผลิต/จำหน่าย : กลุ่มจินดา 511 หมู่ 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10240 ติดต่อ : นางกฤษณา จินดาพราหมณ์
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59
ความคิดเห็น 1
Posted: 30 May 2009 เวลา 17:33 | IP Logged http://www.praphansarn.com/new/forum/edit_post.asp?M=Q&PID=71601&TPN=1 ชื่อผลิตภัณฑ์ แกงไตปลาคั่วกลิ้ง รหัสผลิตภัณฑ์ : 104300144901 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : แกงไตปลาคั่วกลิ้ง สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2549 ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ระดับดาว : 5 สถานที่ผลิต/จำหน่าย : กลุ่มจินดา 511 หมู่ 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10240 ติดต่อ : นางกฤษณา จินดาพราหมณ์
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ3สามตำบล
mr.sutinss@gmail.com
31-07-2012 / 07:00:59

แสดงความคิดเห็น
กติกาแสดงความคิดเห็น
เขียนข้อความ
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :